De Grote stern terug in Nederland - Stichting De Noordzee

Afgelopen zaterdag is de Grote stern weer in Nederland gesignaleerd. Bij De Petten is een grote groep van circa 100 vogels neergestreken. Er staat daar een webcam in het water, waarmee de vogels worden gefilmd. Gedurende de zomermaanden kan je hiermee de Grote stern volgen tijdens het broedseizoen. Kijk op de site “Beleef de lente”.
De Grote stern komt jaarlijks naar Nederland om er in de kust te broeden en eten te zoeken. In Nederland kan je de vogel vooral vinden in de Delta en het Waddengebied. Soms zie je ze dan in groten getale op schaars begroeide eilandjes broeden. Onder luid kabaal maken de vogels een kuiltje in het zand waar ze hun eieren uitbroeden. Soms liggen de nesten zo dicht opeen dat de vogels nauwelijks op het nest kunnen ronddraaien zonder de buren aan te raken.
De Grote stern eet vooral van kleine vis als zandspiering, haring, sprot en smelt. Tijdens het foerageren hangen ze stil in de lucht “te bidden”, hierbij klapwieken ze met hun vleugels zonder vooruit te komen. Als een Grote stern een vis heeft gespot, stort hij zich met volle vaart naar beneden.
In Nederland is het aantal Grote sterns sterk afhankelijk van het doen en laten van de mensen. In het begin van de twintigste eeuw werden de veren gebruikt voor hoeden. Later werden eieren geraapt voor consumptie, dit heeft de populatie Grote sterns in Nederland sterk doen dalen. Nadat het rapen van eieren verboden werd, steeg het aantal broedparen weer in Nederland. Rond de jaren 1950 daalde het aantal broedparen weer in Nederland door het verlies van broedgebieden en het lozen van bestrijdingsmiddelen. Nadat het lozen van bestrijdingsmiddelen verboden is, is het aantal broedparen weer gestegen, maar het aantal is nog niet weer terug naar het aantal geteld begin jaren 1950. Omdat de broedgebieden van groot belang zijn, worden de Grote sterns beschermd door de vogelrichtlijn in de EU, dat betekent dat in Nederland nog enkele gebieden aangewezen worden waar de Grote stern in alle rust kan broeden.
Niet alleen in Nederland werden de vogels bedreigd, in Afrikaanse kuststreken worden nog steeds sterns gevangen en gedood. Door Birdlife International is een programma opgezet die hier verandering in moet brengen, er zijn inmiddels al vele voormalige vogelvangers vogelkijkers geworden.