De herziening van het GVB en de essentiële eisen van de sector - Stichting De Noordzee

De visserijorganisaties Copa-Cogeca (Europese boeren en Europese landbouw-samenwerkingen) en Europeche hebben een document gepubliceerd omtrent de eisen die vissers hebben in het herziende GVB.
Dit document brengt twee belangrijke punten naar voren voor de visserij sector in Europa, namelijk dat deze competitief en duurzaam moet zijn. Daarbij moeten economische, sociale en ecologische duurzaamheid gecombineerd worden. Volgens dit document heeft het lange termijn beheer van het GVB juist ecologische duurzaamheid als prioriteit, waarna sociale en economische duurzaamheid automatisch zullen volgen.
Volgens deze organisaties zal ook stopzetten van subsidies voor het slopen of moderniseren van vloten een sterke negatieve impact hebben op de sector, omdat deze subsidies de laatste jaren nog nooit hebben gezorgd voor een stijgende vis capaciteit. Als de subsidies voor modernisering worden stopgezet zullen de vloten gedoemd zijn om te verouderen, wat ten koste zal gaan van de veiligheid aan boord. Ook dit komt niet overeen met het GVB, welke subsidies voor slopen en modernisering wil aanpakken en de vicieuze cirkel van overcapaciteit wil doorbreken, door te investeren in duurzame vangsttechnieken.
Het implementeren van de voorzorgsbenadering in het GVB zal volgens de organisaties niet ten goede komen aan het sociaal economische deel van de sector. Daarom zou er niet zomaar beleid gevoerd kunnen worden, zonder dat daar duidelijk wetenschappelijk bewijs voor is. Dit is in contrast met het GVB, welke de implementatie van de voorzorgsbenadering sterk benadrukt.
Ook als het aankomt op discards verschillen de visserijorganisaties van mening met het GVB. De Europese Commissie heeft onlangs een ban op discards voorgesteld. De visserijorganisaties zeggen dat een korte termijn ban niet de oplossing zal zijn voor het bijvangstprobleem, maar dat een gestage aanpak in samenwerking met wetenschappers en de sector effectiever zal zijn.