De Hollandse Nieuwe is er weer! - Stichting De Noordzee

Gelukkig is er een Noordzeevis die we met gerust hart kunnen eten: de haring! Vandaag werd het eerste vaatje Hollandse Nieuwe in Scheveningen geveild. Elk jaar weer een hele happening, want haring zit immers in onze genen.
Met haring in de Noordzee gaat het (nog) goed. De Europese landen hebben strenge beheermaatregelen met elkaar afgesproken om de stand op peil te houden, een voorbeeld van hoe het ook met andere visserijen op de Noordzee zou moeten. Het gaat goed met haring, al wordt de hoeveelheid jonge haring in zee de laatste jaren wel minder. Hoe dat komt, is niet helemaal duidelijk. Het is dan in ieder geval belangrijk, dat de vangstquota daar op aangepast worden. Dus als er even wat minder aanwas is, moeten we ook minder ‘oogsten’. Vis is een natuurlijk product en we hebben de natuur nu eenmaal niet in de hand.
Nederlandse vissers op maatjesharing hebben het MSC keurmerk, het onafhankelijk keurmerk voor duurzame visserij. Deze is op sommige plekken in Nederland te koop (herkenbaar aan het blauwe MSC-keurmerk, zie ook www.goedevis.nl). De meeste maatjesharing die in Nederland te koop is komt van Scandinavische vissers. Maar ook de Zweden en Noren willen het MSC-keurmerk.
Zie goedevis.nl voor de Goede VIS-recept van de maand juni: haring (natuurlijk).
En zie ook de link hieronder naar het artikel van Loethe Olthuis in de Volkskrant.