De inhoud van het herziende GVB zal in juli worden gepresenteerd - Stichting De Noordzee

De Commissaris voor Visserij Damanaki heeft bevestigd dat het hervormingspakket van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid klaar zal zijn op 13 juli 2011, waarna het gereed zal zijn voor verdere besluitvorming door het Parlement en de Raad.
Het aanleveren van deze herziening wordt door de Commissie gezien als de belangrijkste prioriteit, welke ambitieuze, maar ook realistische en haalbare doelen zal bevatten. Sleutelwoorden die genoemd worden zijn duurzaamheid, natuurbehoud, decentraal beslissingssysteem en meer verantwoording geven aan de industrie. Damanaki benadrukt hierbij dat het productie en consumptie patroon drastisch verandert zal moeten worden als we in de toekomst nog gebruik willen maken van onze zeeën.
Het eerste hervormingspakket zal een overkoepelende Communicatie bevatten, een nieuw basis reglement, een nieuw Gemeenschappelijk Markt reglement, een Communicatie over de externe dimensie van het beleid en een rapport met betrekking tot de toegang tot de zeeën. Hier (link 18-10) is een uitgebreider overzicht van dit hervorming pakket.
Volgens Damanaki kan, gezien de tijdlijn van de herziening, nog steeds worden vastgesteld dat het 2012 het jaar zal worden van de implementatie van het hervormde Gemeenschappelijke Visserij Beleid.