De Noordse stormvogel: albatros van de Noordzee, lama onder de zeevogels én vliegend vuilnisvat - Stichting De Noordzee

De Noordse stormvogel is een echte zeevogel, hij komt alleen aan land om te broeden. Hij kan net als een albatros enorme afstanden afleggen zonder zijn vleugels te bewegen. Voortrollende golven duwen de lucht omhoog en daar maken ze gebruik van. Komen ze niet hoger, dan laten ze zich achter de golf naar beneden vallen. De volgende golf duwt ze weer omhoog.

Worden ze op hun tochten belaagd door bijvoorbeeld meeuwen dan kunnen die rekenen op een lama-achtig offensief. Stormvogels spugen namelijk een olieachtig maagsap richting hun belagers, die vervolgens maken dat ze wegkomen, want dit goedje maakt hun verenkleed lek.

Voor Noordse stormvogels zijn de Centrale Oestergronden een belangrijk foerageergebied. Met tienduizenden komen ze naar dit unieke Noordzeegebied om er o.a. inktvisjes, garnalen en vis te eten. Deze alleseters eten ook plastic dat ronddrijft in zee, in de veronderstelling dat het voedsel is. Dit blijft in hun maag achter, waardoor ze uiteindelijk met een volle maag kunnen sterven van de honger. 

Meer weten? 

Stichting De Noordzee en de bescherming van natuurgebieden als de Centrale Oestergronden >

Het stormvogeldossier van Jan Andries van Frankener voor meer informatie over Noordse stormvogels en zwerfvuil >

Stichting De Noordzee op weg naar een schone zee zonder plastic >

Foto: Marijke de Boer