De Noordzee als kraamkamer - wat leeft er allemaal in de branding van onze kust? - Stichting De Noordzee
N14 Wijk aan Zee BBCT 2022 I Jaap Lotstra (96)
Beeld door: Jaap Lotstra

De kustzone wordt ook wel gezien als de kinderkamer van de Noordzee. Jonge platvissen, krabben, garnalen, zandspiering en nog veel meer soorten planten zich hier voort en groeien hier op. Om meer te leren over wat er precies in de Noordzee leeft en hoe we daar beter voor kunnen zorgen organiseerde Stichting De Noordzee in samenwerking met Stichting Anemoon en Denatuurnatuurlijk tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour excursies korren in de branding van de stranden van Katwijk en Wijk aan Zee.

Korren is een methode waarbij er handmatig met een smal net over de zeebodem wordt gesleept, ter hoogte van de branding. Onderdeel van het kor-net is een net-ketting. Deze ketting zorgt voor trillingen op de bodem waarvan de dieren die in het zand zitten opschrikken en in het net terecht komen. Heel snel, maar voorzichtig, worden alle dieren uit het net gehaald en in witte teiltjes met zeewater gedaan. Zo kunnen ze goed worden onderzocht.

Bekend maakt bemind, en bemind maakt beschermd

N14 Wijk aan Zee BBCT 2022 I Jaap Lotstra (118)
Beeld door: Jaap Lotstra

Dit onderzoek geeft een goed beeld van wat er leeft in de kustzone van de Noordzee. “Wanneer je weet wat er in de zee leeft, ga je er ook meer van houden.” aldus Serena Rivero, ecoloog bij Stichting De Noordzee. “Wij zeggen altijd; bekend maakt bemind, en bemind maakt beschermd.” Tijdens de excursies viel op dat er enorm veel dieren zijn gevonden. Hierbij kan je denken aan soorten als haring, griet en tong, maar ook krabbetjes, kleine heremietkreeft, zeedruifjes en meloenkwalletjes. Het meest bijzonder was de vondst van een lampenkapje. Deze mooie kwal had Denatuurnatuurlijk dit jaar nog niet eerder gezien. Stichting de Anemoon gaf aan dat deze soort überhaupt niet veel wordt waargenomen.

De excursie is een goed voorbeeld van burgerwetenschap, waarbij burgers en onderzoekers samenwerken om deze monitoring uit te voeren. Deze aanpak maakt dat de strandgangers die meewerken aan het onderzoek ook meteen meer leren over dieren die in de Noordzee leven. Een moeder die met haar kinderen deelnam aan de excursie zei: “wat goed en leuk dat jullie dit organiseren! We vonden het heel leerzaam.”

Inzicht in trends van bepaalde soorten

N14 Wijk aan Zee BBCT 2022 I Jaap Lotstra (107)
Beeld door: Jaap Lotstra

Naast het in kaart brengen van de biodiversiteit van de kustzone, biedt het koronderzoek op lange termijn ook inzicht in trends van bepaalde soorten over de seizoenen en jaren. Dit kan dan weer in relatie gebracht worden met de invloed van zandsuppleties, oftewel het opspuiten van zand langs de kust. Met deze inzichten kan vervolgens beter besloten worden wat het juiste beleid voor bescherming en gebruik van dit deel van de Nederlandse Noordzee is.

Boskalis Beach Clean Up Tour

N14 Wijk aan Zee BBCT 2022 I Jaap Lotstra (108)
Beeld door: Jaap Lotstra

De kor excursies in Katwijk en Wijk aan Zee waren een activiteit in het kader van de ecologiedagen, een onderdeel van de Boskalis Beach Clean Up Tour. In samenwerking met de verschillende partnerorganisaties Naturalis, Stichting Anemoon, Denatuurnatuurlijk, Natuurcentrum Katwijk en Het Groene Strand organiseerde Stichting De Noordzee de verschillende burgerwetenschapsprojecten gedurende deze dagen.

Hiermee is het ook de eerste keer dat tijdens de Boskalis Beach Clean Up Tour de horizon letterlijk verbreed wordt tot in de branding in plaats van enkel het strand. Het doel van de dagen is om kennis te vergaren, bewustzijn te vergroten en deze bijzondere natuur dichterbij te brengen.

BBCT2022 I Bronvermelding Eelkje Colmjon I Stichting De Noordzee (2)

Hele Noordzeekust schoongemaakt: vrijwilligers ruimen 86.954 peuken en 4.408 kilo afval op van stranden

Vandaag is de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee afgesloten. Van 1 tot en met 15 augustus werd door 1.567 vrijwilligers in 30…