'De Noordzee' als thema zaterdageditie Volkskrant - Stichting De Noordzee

Door de hele zaterdagkrant van 1 november staan artikelen over de Noordzee. De onderwerpen komen sterk overeen met ons werkveld.
De problematiek rond de visserij, scheepvaart, ruimtelijke ordening en beschermde gebieden komen aan bod. Verder zijn er vooral veel verhalen over de beleving van de zee, zowel vanaf het strand als onder de golven.
Met dit themanummer benadrukt de krant het belang van de Noordzee, en dus hoe belangrijk ons werk is.
Naast de papieren krant is er ook een prachtige webspecial.