De Noordzeenatuur: het beschermen waard - Stichting De Noordzee

Op 8 maart werd een belangrijke stap gezet voor bescherming en herstel van de Noordzeenatuur. Er gingen maatregelen in waardoor vijf procent van de Nederlandse Noordzeebodem effectief beschermd wordt tegen bodemberoering. Tot nu toe was dat slechts 0.3 procent. Een heuse mijlpaal dus! Daarmee is al een grote stap gezet richting een gezonde Noordzee, waarin de natuur de ruimte heeft om te herstellen en floreren. Maar daarmee zijn we er nog niet: om de natuur verder te versterken, moeten komende jaren nog veel grotere gebieden beschermd worden.

Corynactis viridis – Jewel anemone – Juweelanemoon
Juweelanemoon.

Het beschermen van de Noordzeebodem is essentieel als je de natuur wil herstellen en de ecologie wil versterken. Een onverstoorde bodem op de Noordzee is namelijk belangrijk voor de biodiversiteit en natuurlijke processen. Niet alleen voor het leven op de bodem, zoals anemonen of krabjes, maar ook voor het hele ecosysteem en alle dieren in de Noordzee.

De bodem heeft het de afgelopen decennia zwaar te verduren gehad, onder andere door de boomkorvisserij. Zwaar slepend bodemvistuig is destructief voor de zeebodem en het leven erin. Studies laten zien dat bodemberoerende visserij tot 41% van het ongewervelde leven van de zeebodem kan strippen, en het herstel meer dan zes jaar kan duren.  

Wil je een beter beeld krijgen van het belang van onze Noordzeenatuur en de beschermde gebieden? Kijk dan onderstaande video in samenwerking met Hustle Creatives, Dutch Maritime Productions en Gieskes Strijbis. 

Beschermde gebieden

Effectief beschermde gebieden zijn kwetsbare natuurgebieden die vanwege hun waardevolle natuur, beschermd worden tegen bodemberoerende visserij. Hierdoor krijgt de natuur de rust en ruimte om te herstellen.

School vis, foto Ron Offermans
Beeld door: Ron Offermans

Het beschermen biedt meer grote voordelen. Zo versterkt het bijvoorbeeld de biodiversiteit in zee. Ook zorgt het voor gezonde visbestanden, en dat is gunstig voor een duurzame visserij. Wist je dat de oceaan een kwart van de door de mens uitgestoten CO2 vastlegt? In de Noordzeebodem wordt CO2 opgeslagen wat vrijkomt als de bodem door sleepnetten wordt beroerd. Een gezonde Noordzee helpt dus de klimaatcrisis te bestrijden. Een gezond ecosysteem maakt de Noordzee dus weerbaar waardoor de mens, ook in de toekomst, gebruik kan blijven maken van de zee.

Lees hier meer over de ecologische, sociale en economische voordelen van beschermde gebieden: 

custom-image

De Noordzee onder druk: het belang van daadwerkelijk beschermde gebieden op zee

Voor een gezond, veerkrachtig en optimaal functionerend ecosysteem in de Noordzee zijn beschermde gebieden van essentieel belang. Door gebieden in de…