De platte oester terug in de Noordzee? - Stichting De Noordzee

De platte oester is een soort die vroeger veel voorkwam in de Noordzee. Op kaarten uit de laat 19e Eeuw is een gebied van ca. 20.000km2 te zien in de Nederlandse en Duitse Noordzee waar grote oesterbanken voorkwamen. Deze oesterbanken vormden levende riffen waar zich allerlei soorten konden vestigen en boden voedsel en een schuilplaats boden aan vissen en schaaldieren. Bovendien zuiverden de oesters het water door er overtollige voedingsstoffen uit te filteren. Helaas zijn de oesterbanken in de Noordzee nagenoeg volledig verdwenen door overbevissing, klimaatverandering en oesterziektes.

Bodem_Fig1_Olsen_kaart_Noordzeebodem
Figuur 1. Kaart van Olsen uit 1883. Voorkomen en verspreiding van hard substraat met daarin stenen, moorlog (oud veen) en de platte oester. (Bron: Olsen, O.T. 1883. ‘The piscatorial atlas of the North Sea, English and St. Georges Channels, illustrating the fishing ports, boats, gear, species of fish – how, where, and when caught –, and other information concerning fish and fisheries’.) Beeld door: Taylor and Francis: London, UK

In verschillende Europese landen wordt momenteel geëxperimenteerd met het herstel van platte oesterpopulaties. In eerste instantie is het onderzoek erop gericht om beter uit te zoeken welke factoren van belang zijn voor de overleving, groei, voortplanting en vestiging van platte oesters. Zodra hierover meer bekend is zal begonnen kunnen worden met het herstel van oesterbanken die zich na verloop van tijd zelfstandig kunnen ontwikkelen tot rijke riffen en zo bij kunnen dragen aan een gezonde Noordzee.

In juni organiseerde Stichting De Noordzee met steun van het Ministerie van Economische Zaken een internationale wetenschappelijke workshop over oesterherstel. Tijdens deze workshop kwamen wetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Duitsland bij elkaar om nieuwe inzichten met elkaar te delen en met elkaar te discussiëren over gedeelde uitdagingen. Een belangrijke conclusie van deze workshop was dat oesterherstel alleen kans van slagen heeft in gebieden waar geen enkele vorm van bodemberoerende visserij plaatsvindt, bijvoorbeeld in de huidige en toekomstige windparken op zee. Een andere conclusie was dat voor grootschalig oesterherstel op zee veel volwassen oesters nodig zijn om als startpopulatie te dienen. Om hierin te kunnen voorzien zou in internationaal verband een speciaal daarvoor bestemd kweekcentrum kunnen worden opgezet.

Meer weten? Duik dan in het verslag van de workshop!

Technical Workshop on Flat Oyster Restoration