Stichting de Noordzee

De Rijke Noordzee

Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu starten een uniek project voor het versterken van onderwaternatuur in windparken: De Rijke Noordzee. Tijdens een eerste pilot in windpark Eneco Luchterduinen wordt onderzocht hoe natuurversterking en het opwekken van duurzame energie elkaar kunnen verrijken. In de pilot wordt samengewerkt met ASN Bank, Eneco en Van Oord.

 

Het demonstratieproject levert een bijdrage aan een blauwdruk voor natuurherstel onder water in alle windparken op zee, zodat dit straks de standaard kan worden bij de bouw van nieuwe parken. De komende jaren worden veel grote, nieuwe windparken gebouwd in het Nederlandse deel van de Noordzee. De organisaties willen stimuleren dat deze ontwikkeling hand in hand gaat met natuurversterking.

Ideale locatie
Binnen windparken mag niet met sleepnetten worden gevist en de palen van de windmolens bieden een aanhechtingsplek voor zeeleven. Daarmee zijn windparken de ideale locatie om actief de onderwaternatuur te versterken. In het windpark worden verschillende soorten kunstriffen geplaatst en oesters uitgezet. De oesters produceren larven die er aan bijdragen dat in het gebied een volwaardig rif ontstaat dat allerlei andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zeehonden. Zo dient een windpark als kraamkamer voor onderwaternatuur.  

Een rijke Noordzee
Door onder andere menselijk ingrijpen zijn natuurlijke riffen, vaak schelpdierbanken, nagenoeg volledig uit de Noordzee verdwenen. Riffen vervullen een belangrijke functie onderwater: ze filteren water en zijn een aanhechtingsplek en bron van voedsel. In de pilot onderzoeken de organisaties wat de beste omstandigheden zijn om de onderwaternatuur weer op te laten bloeien. De opgedane kennis zal uiteindelijk bijdragen aan een blauwdruk die toegepast kan worden op toekomstige windparken. 

Start in najaar 
De rifstructuren worden in het najaar met een installatieschip van Van Oord geplaatst in windpark Eneco Luchterduinen. Het kunstrif bestaat uit onder meer zogenaamde 'rifballen' en kooien met volwassen oesters. De natuurontwikkeling wordt door onder meer Bureau Waardenburg en de Wageningen Universiteit wetenschappelijk onderzocht en met o.a. onderwatercamera’s gemonitord. ASN Bank maakt het project financieel mede mogelijk.


 

Meer weten? Kijk op www.derijkenoordzee.nl