De voetafdruk verkleinen - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee heeft samen met haar koepelorganisatie Seas at Risk een brochure uitgebracht, om low impact visserij te bevorderen. De brochure is gebaseerd op het rapport ‘Moving towards low impact fisheries in Europe: policy hurdles and actions’, van Seas at Risk.
Door over te stappen op ander vistuig kan de visserijsector de schade die zij mariene ecosystemen aandoet beperken, de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en bezuinigen op de brandstofkosten. De hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) die is voorzien voor 2012, is een unieke kans om een goed doordacht beleid in te voeren, dat een verschuiving naar vismethoden met minder impact stimuleert.
Het rapport:
– Stelt voor gebruik te maken van ander vistuig om de direct en indirecte gevolgen van visserij op het milieu te verkleinen
– Brengt op basis van praktijkvoorbeelden in kaart wat de vissers tegenhoudt om veranderingen door te voeren
– Doet een voorstel voor beleidsmaatregelen om de obstakels weg te nemen en low impact visserij te bevorderen