Defensie moet afval schietoefeningen opruimen - Stichting De Noordzee

Strafrechtelijke immuniteit rijksoverheid niet langer houdbaar.
Afval achterlaten in de duinen? Dat kan je op een boete komen te staan. Maar als Defensie schietoefeningen houdt in een natuurgebied, en de rommel niet opruimt kan niemand daar iets tegen doen.

Defensie oefent bijvoorbeeld met schieten met een kanon op doelen in de duinen, op het strand en in zee. Het gebied dat daarvoor wordt gebruikt is het beschermde Natura 2000 gebied, de Pettemerduinen en de Noordzee-kustzone. De natuur wordt beschadigd en er blijft afval achter. Dat mag natuurlijk niet. Maar hier was tot nu toe niks tegen te doen wegens de zogenaamde strafrechtelijke immuniteit die de rijksoverheid geniet.
Het Europese Hof heeft in eerdere zaken geoordeeld dat zogenaamde ‘nationale praktijken’ geen belemmering mogen zijn bij de handhaving van Europese richtlijnen. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is zo’n richtlijn en de Pettemerduinen vallen onder deze richtlijn. De immuniteit, die overigens niet geldt voor gemeente- of provincieambtenaren kan gezien worden als een nationale praktijk. Alvorens naar het Europese Commissie te gaan vroeg Stichting De Noordzee deze week eerst aan de Nederlandse rechter om hier eens goed naar te kijken.
Donderdag 25 september luisterden de rechter en de Advocaat Generaal (Officier van Justitie) geïnteresseerd naar het betoog van advocaten Anna Jonkhoff en Thomas Rammelt van Spuistraat 10 advocaten. De Advocaat Generaal gaf aan aan twee maanden nodig te hebben om deze zaak te onderzoeken.
Wanneer het Europese recht wordt toegepast zal het mogelijk worden om ook daadwerkelijk iets te doen wanneer Defensie zich buiten oorlogstijd niet aan bestaande natuurbeschermingsregels houdt. En dan zal de natuur pas echt beschermd zijn