Deltacommissie zet koers uit - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee is positief over het eindadvies van de Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman. Met de twaalf aanbevelingen moet Nederland aan de slag.

Voor de verdediging van de Nederlandse kust kiest de Deltacommissie voor ‘Bouwen met de Natuur’. Een concept waar Stichting De Noordzee al jaren voor pleit. Door mee te bewegen en gebruik te maken van ecologische processen kunnen de effecten van klimaatverandering en zeespiegelstijging voor Nederland beter worden opgevangen. Tegen lage maatschappelijke lasten kunnen we gebruik maken van de dynamiek van de Noordzee. Door natuurlijke processen gericht te intensiveren en stroomgeulen te verleggen kan de natuur samen met ons het werk doen. Het resultaat is een duurzame waterveiligheid met meer kansen voor natuur en recreatie.
Een logisch concept. Maar ‘Bouwen met de Natuur’ is de afgelopen jaren nog maar moeizaam van de grond gekomen. De discussie over een Tulpeiland is sexyer dan de discussie over het gebruik van de dynamiek van de Noordzee. Ze vereist meer kennis van zaken, is vaak te abstract en minder makkelijk in mooie plaatjes te vatten. Waar de waterbouw vaak zoekt naar harde oplossingen komt de Deltacommissie gelukkig tot een trendbreuk: “Mee-ontwikkelen met de klimaatverandering en ecologische processen”.
De koers is gezet. Wij gaan ervan uit dat de overheid dit advies ter harte neemt en voortvarend de verdere besluitvorming oppakt. De overheid doet er daarnaast verstandig aan om naast alle concrete aanbevelingen ook aandacht te besteden aan communicatie en educatie. Toekomstige generaties moeten meer bij de waterveiligheid worden betrokken. De besluitvorming en financiering staat of valt immers bij voldoende maatschappelijk draagvlak. Nederland zal in dit concept mee moeten groeien.