'Dilemma van de Noordzee' nu te bestellen - Stichting De Noordzee

Nieuw boek: ‘Het dilemma van de Noordzee: intensief gebruik én het grootste natuurgebied van Nederland’
De bescherming van de Noordzee bestaat uit een groot aantal nationale en internationale regels. Er is gebrekkige afstemming tussen al deze regels en vaak zijn ze erg complex en moeilijk te begrijpen. Er zijn echter wel ontwikkelingen op dit gebied.
De Vereniging voor Milieurecht organiseerde samen met Stichting De Noordzee op 3 november 2010 een symposium dat veel belangstellenden trok. Over dit symposium is onlangs een boek uitgebracht waaraan ik heb meegeschreven: ‘Het dilemma van de Noordzee: intensief gebruik én het grootste natuurgebied van Nederland’.
Er in dit boek gaan we in op gebiedsbescherming (mr. Harm M. Dotinga, Universiteit Utrecht) en bescherming van soorten als de bruinvis (mr. Arie Trouwborst, Universiteit Tilburg). Daarnaast gaan we in op de toelaatbaarheid van visserij in beschermde gebieden (mw. mr. Anna H. Jonkhoff, advocaat) en wordt vanuit het perspectief van de overheid gekeken naar het natuurbelang in de praktijk van de reeds verleende vergunningen voor windturbineparken op zee (mw. mr. Ingrid C.G. Klein-Hendriks, AT Osborne)
Mijn bijdrage bestaat uit de beschrijving van een representatief netwerk van ruimtelijke beschermingsmaatregelen voor de Noordzee (mr. Thomas J.A. Rammelt, Stichting De Noordzee).
Bent u nieuwsgierig geworden dan kunt u dit boek bestellen bij: Boom Juridische uitgevers, distributiecentrum, tel. 0522-23 75 55, fax. 0522-25 38 64, e-mail [email protected]