Directiewisseling Stichting De Noordzee - Stichting De Noordzee

Het bestuur van Stichting De Noordzee deelt hierbij het volgende mee:

Bij de aanstelling van Alex Ouwehand als directeur van Stichting De Noordzee in 2007, heeft het bestuur hem de opdracht gegeven de organisatie verder te professionaliseren. Het bestuur heeft met grote waardering vastgesteld dat Alex op positieve wijze en met grote inzet aan deze professionalisering heeft gewerkt, daarbij altijd met het belang van de Noordzee voor ogen. Hij heeft aangegeven dat, naar zijn mening, nu een nieuwe fase voor de organisatie is aangebroken waarin hij voor zichzelf geen rol ziet. Het bestuur heeft daarom besloten Alex Ouwehand met ingang van heden, 5 juli 2010, te ontheffen van zijn taken en verplichtingen als directeur van Stichting De Noordzee. Eelco Leemans is door het bestuur met ingang van dezelfde datum aangesteld als waarnemend directeur.
Prof. dr. ir. J.L.A. Jansen,
Voorzitter bestuur Stichting De Noordzee