Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Stichting De Noordzee niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stichting De Noordzee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Fotogebruik
Veel foto's op de website van Stichting De Noordzee zijn van Mart Smit, met name de landschapfoto's en foto's van de Boskalis Beach Cleanup Tour. Daarnaast maken wij af en toe gebruik van foto's van Tetsuro Miyazaki en onderwaterfotografen Ron Offermans, Udo van Dongen en Cor Kuyvenhoven.

De overige foto’s op deze website zijn met zorg uitgekozen en eigendom van Stichting De Noordzee, tenzij anders vermeld. Indien u van mening bent dat de foto ten onrechte wordt toegeschreven aan Stichting De Noordzee, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op de te nemen met de communicatieafdeling van Stichting De Noordzee.