Dit is wat er gebeurt op de Decemberraad in Brussel - Stichting De Noordzee

Ieder jaar in december komen de Europese visserijlanden bijeen om de visvangstlimieten van het daaropvolgende jaar vast te stellen. Vanaf maandag 17 december gaan de landen hier intensief, soms nachtenlang, over onderhandelen op de Landbouw- en Visserijraad in Brussel. Deze onderhandelingen worden voor Nederland gedaan door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Carola Schouten.

Stichting De Noordzee pleit voor een duurzame toekomst voor vis en vissers, door voorzichtig te zijn met de maximum hoeveelheid vis die er gevangen wordt en oog te houden op duurzaamheidsdoelen voor de lange termijn. Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid geeft de opdracht om alle geoogste bestanden per 2020 duurzaam te bevissen. Nu is dus de tijd om dit voor elkaar te krijgen.

De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gemaakt richting goed beheer van visbestanden en een echt duurzaam beheerde visserij in de Noordzee ligt nu binnen handbereik. De Internationale Raad voor de Exploratie van de Zee (ICES) geeft ieder jaar advies over maximale duurzame vangstlimieten. Helaas wordt dit advies voor ongeveer 40% van de soorten in de Noordzee nog overschreden. Het is belangrijk dat onze minister zich tijdens de raad zal inzetten om dit percentage omlaag te brengen. 

Voor Noordzeekabeljauw adviseert ICES bijvoorbeeld dat er komend jaar 47% minder gevangen zou moeten worden om het bestand kans te geven op herstel. En ook de vangsten van makreel en haring zullen ruim moeten worden gekort, zodat ze goed kunnen herstellen. Om een echt duurzame visserij te bereiken is het belangrijk dat de minister het wetenschappelijk advies volgt. 

Deze oproep doen wij, samen met de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging, de Good Fish Foundation, Our Fish en het Wereld Natuur Fonds in deze brief


Tip: Houd onze Twitter-account in de gaten voor actuele updates uit Brussel.