Dit was het jaar van de Noordzee! (2017) - Stichting De Noordzee

Beste vrienden van de Noordzee,

Langs deze weg wil ik u namens alle medewerkers van Stichting De Noordzee bijzonder hartelijk danken voor uw steun, vertrouwen en betrokkenheid in 2017. Mede dankzij u hebben we veel bereikt en konden we ons krachtig inzetten voor onze Noordzee. Dank daarvoor!

Hieronder leest u in vogelvlucht over enkele van onze belangrijkste resultaten van dit jaar. Ik hoop dat u trots kunt zijn op wat Stichting De Noordzee allemaal heeft kunnen doen en op de hoopgevende ontwikkelingen die in gang zijn gezet.

De komende jaren zijn bepalend voor de toekomst van de Noordzee. De afspraken die nu worden gemaakt, het beleid dat nu vorm krijgt, zullen nog decennialang hun stempel drukken op de Noordzee en onze kusten. Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat daarbij de Noordzee zélf – en haar prachtige flora en fauna – de centrale glansrol krijgt die ze verdient.

Nogmaals veel dank voor uw betrokkenheid. Ik wens u fijne feestdagen en een mooie afsluiting van het jaar. Tot in 2018!

Met vriendelijke groet,

Floris van Hest

Directeur Stichting De Noordzee


Duurzame Visserij
Na jaren van noeste arbeid konden we in 2017 eindelijk samen met de vissers de MSC-certificering van de garnalenvisserij vieren. Een mooie stap op weg naar verduurzaming van de hele visserij!

Dankzij goede regulering zijn inmiddels veel commerciële vissoorten weer in prima gezondheid. Helaas geldt dat nog niet voor vele kwetsbare soorten in de Noordzee. We brachten in 2017 dan ook permanent bij beleidsmakers en vissers onder de aandacht dat nu de tijd rijp is om door te pakken.
Door echte innovatie kan de visserij klaar worden gemaakt voor de 21e eeuw.


Schone Zee
De jaarlijkse Boskalis Beach Cleanup Tour was wederom een groot succes! Bijna 2800 vrijwilligers – een recordaantal – ruimden in twee weken tijd maar liefst vijftienduizend kilo afval op van de stranden. Helaas zien we nog geen trend van afname van het strandafval. Tot op het strand in 2018?

Ook op andere vlakken veel aandacht voor een schone Noordzee. In de Tweede Kamer maakten we ons sterk voor schone scheepvaart,  samen met de NOS brachten we de vervuiling door ballonnen onder de aandacht. En zelf lieten we zien welk verhaal 10.000 doppen over ons strandgedrag vertellen.


Beschermde Natuur
Rust en ruimte voor de natuur voor elkaar krijgen is lastig, en 2017 was daarop geen uitzondering. Het Friese Front, de Centrale Oestergronden en de Klaverbank hadden al beschermd moeten zijn. Dit is nog niet gelukt, maar we zijn goed op weg! Dit jaar brachten we in beeld wat voor prachtige natuur er leeft in deze gebieden. Nieuwsgierig? Klik hier.

Er is ook goed nieuws! In mei is het Noordzeekustvisserijakkoord bekrachtigd. Daarin staan afspraken over verdere verduurzaming van de visserij en worden enkele bijzondere stukken Noordzee, waaronder een stuk van de Borkumse Stenen, aangewezen als beschermd gebied.


Natuurvriendelijke Energie
De explosieve groei van de windparken die we de komende jaren gaan zien, bieden zowel grote kansen als risico’s voor de Noordzeenatuur. Onze droom: de windparken gebruiken om de natuur in de Noordzee te versterken. 

In 2017 hebben we hard aan de weg getimmerd om dit te bereiken, en we hebben goede hoop op een eerste pilotproject in 2018. Tegelijk deden we veel om duidelijk te maken welke risico’s de windparken met zich meebrengen, bijvoorbeeld voor sommige vogelpopulaties. Groene energie is uitstekend, maar laten we zorgen voor een goede balans met de natuur.


2018 wordt een nóg mooier jaar voor de Noordzee. Tot dan!