Dode vogels door illegale chemische lozing op de Noordzee - Stichting De Noordzee

De eerste illegale lozingen op de Noordzee in 2007 zijn een feit. In een strook van meer dan 40 kilometer lang, werden afgelopen weekend langs de Hollandse kust dikke, geel/groengekleurde plakkaten aangetroffen. Meer dan 20 dode zeevogels werden slachtoffer van de illegale lozing, die waarschijnlijk zeer chemisch van aard is. Mogelijk zelfs gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Stichting De Noordzee eist maatregelen van Minister van Verkeer en Waterstaat om deze lozingen op zee een halt toe te roepen.
De slechte weersomstandigheden van het afgelopen weekeind boden een ideale mogelijkheid om illegaal te lozen. Op de stranden tussen Petten en Den Helder, maar ook op Texel spoelde de dikke groengele plakkaten aan. Elk slachtoffer is besmeurd met zo’n 5 tot 6 kilo van de troep. Momenteel worden de slachtoffers onderzocht op de aard en de herkomst van de lozing. Op moment van schrijven, blijken de snavels en poten van de dode vogels langzaam op te lossen.
Lozingen als deze zijn geen uitzondering. Het huidige beleid met betrekking tot afvalinzameling in de Nederlandse havens lokt het doen van illegale lozingen uit. Momenteel betalen schepen geld om hun afval in de havens in te kunnen leveren. Overboord gooien is daarom een interessante en goedkope oplossing. Stichting de Noordzee pleit voor een kosteloze afgifte van afval in de havens. Lozingen op zee zijn dan niet meer interessant en bovendien besparen kustgemeenten met deze maatregel tonnen aan schoonmaakkosten.
Per 1 januari 2007 is een nieuw internationaal verdrag in werking getreden welke de zeevaart schoner en veiliger moet maken. Echter, niets met betrekking tot illegale lozingen staat hierin beschreven.
Het voorval van afgelopen weekend toont opnieuw aan dat het zeer moeilijk is een schip op heterdaad te betrappen. Stichting De Noordzee gaat ervan uit dat het schip, de veroorzaker van het leed, wordt opgespoord en zwaar beboet.
“Zelfs als de dader achteraf wordt gepakt en gestraft, zijn op de Noordzee de milieuschade en het dierenleed al geschied. De dader beboeten is achter de feiten aanlopen,” aldus Jeroen Dagevos van Stichting De Noordzee. “Het is belachelijk dat schepen hun afval niet kosteloos achter kunnen laten in de haven. Met het huidige beleid, lok je illegale lozingen uit. Gratis inleveren van scheepsafval voorkomt natuur- en milieuschade en spaart bovendien torenhoge schoonmaakkosten uit.”
Het huidig zeebeleid in Nederland loopt achter. Beleid en politiek zijn vaak te laat en ad hoc, en dienen voornamelijk economische belangen. Deze week roept Stichting De Noordzee samen met collega-organisaties (o.a. Greenpeace, Waddenvereniging), de formerende partijen en de informateur op, om meer aandacht te besteden aan de Noordzee. Het is van groot belang duurzame en productieve eigenschappen die de Noordzee biedt, te benutten en niet te verwaarlozen.