Stichting de Noordzee

Lessen in de klas

De zee

Jij en het strand: via interviews ontdekken leerlingen wat het strand betekent voor henzelf en mensen in hun omgeving | alle niveaus | mij, bio, ak

Windmolens op zee: discussie over windmolens op zee waarbij verschillende leerlingen zich inleven in verschillende belangengroepen | alle niveaus | bio, mij, ak

Het getij: waardoor ontstaan eb en vloed | vmbo en ob havo/vwo | ak, nask, anw

Vissen op prehistorische botten (film met opdrachten): kennismaking met de Noordzee van 10.000 jaar geleden en nadenken over hoe onze wereld er in de toekomst uit zal zien | ob vmbo/havo/vwo | bio 

Drie massagraven voor de Nederlandse kust (film en opdrachten voor bio en gs): over de grootste scheepsramp op de Noordzee op 22 september 1914, voor de kust van Scheveningen. Hoe heeft het een eeuw geleden zover kunnen komen? En wat is er sindsdien gebeurd met deze zeemansgraven? | alle niveaus | bio, gs

Wat vind je op het strand?: klassikaal inventariseren wat er op het strand kan liggen en op welke manieren je dat kan ordenen | alle niveaus | bio, ak, anw

Leven in de zee

Onderzoek een kustbewoner: tekenen en dus goed bekijken van kustbewoners en nadenken over hoe ze zijn aangepast aan hun leefomgeving | alle niveau's | bio

Fantasiebeest: opdracht rondom aanpassingen van dieren aan hun leven in zee, een fantasiedier tekenen of maken en aangeven hoe dit is aangepast aan de zee | vmbo, ob havo/vwo | bio, bevo

Eten en gegeten worden: werkbladen over voedselketens in zee | vmbo en ob havo/vwo | bio

Zeedieren: leerlingen verdiepen zich korte tijd in een zeedier (aanpassingen, plaats in voedselweb, leefgebied, etc), verbeteren hun internetvaardigheden en maken een presentatie voor de rest van de klas | vmbo, ob havo/vwo | bio

Bewoners van de Noordzee (film met opdrachten): welke groepen dieren leven er in de Noordzee, voedselweb en voedselketen | ob vmbo / havo / vwo | bio 

Coastwatch reportage Optelsom - Vissen (film en opdrachten): kennismaking met het zeeonderzoek naar verandering van soortensamenstelling van Hans Witte van NIOZ aan de hand van film en gerichte vragen | alle niveaus | bio, anw

Coastwatch reportage Schelpdieren (film en opdrachten): kennismaking met het zeeonderzoek naar de relatie tussen fosfaat, algen en scheldieren van Katja Philippart van NIOZ aan de hand van film en gerichte vragen | alle niveaus | bio, anw

Indelen van organismen: ordenen in rijken, hoofdafdelingen en klassen, met werkblad. Let op: in plaats van gebruik te maken van sleepnetvangsten bedenken leerlingen voorafgaand aan de opdracht 10 tot 15 zeedieren| alle niveaus | bio

Wat weten we over het leven in zee?: klassikaal halen kennis van zeeleven met www.zeeinzicht.nl ter ondersteuning | vmbo en ob havo/vwo | bio

 

Afval

Slachtoffers van zwerfafval: leerlingen ontdekken dat afval schadelijk kan zijn voor de dieren in zee en schrijven er een artikel over | vmbo, ob havo/vwo | mij, ned

Vuil in zee: in korte tijd worden leerlingen experts op één aspect van afval in zee, waarna ze met een korte presentatie hun kennis delen met de anderen | alle niveaus | ak, mij

Coastwatch reportage Strandafval (film en opdrachten): kennismaking met het zeeonderzoek van Jan Andries van Franeker van Wageningen IMARES aan de hand van film en gerichte vragen | alle niveaus | ak, anw