Partners van de Noordzee - Stichting De Noordzee

De Noordzee is ons grootste natuurgebied en biedt ons oneindig veel moois, zoals natuur, voedsel, plezier en energie. Er zijn dan ook veel partijen actief op zee, zoals de visserij, scheepvaart, energiesector allemaal maken ze dankbaar gebruik van dit bijzondere stuk Nederland. Stichting De Noordzee zet zich al veertig jaar in voor een duurzaam gebruik van de Noordzee. Wij brengen partijen bijeen en zorgen voor een goede samenwerking tussen overheid, ngo’s, bedrijfsleven en kennisinstellingen met als resultaat een duurzame impact op natuur, beleid en maatschappij. Het bundelen van expertise van deze partijen is van grote waarde bij het zoeken naar innovatieve oplossingen voor complexe uitdagingen.

Stichting De Noordzee streeft naar een bloeiende, rijke Noordzee voor natuur en mens. Ook de Nationale Postcode Loterij vindt het belangrijk dat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van de Noordzee en haar natuur. We zijn daarom blij dat we het werk van Stichting De Noordzee kunnen steunen dankzij de bijdrage van onze 3 miljoen deelnemers

Margriet Schreuders NPL
Margriet Schreuders, hoofd goede doelen Nationale Postcode Loterij

Wat betekent samenwerken?

Vanuit onze kernwaarden samen, oplossingsgericht, onafhankelijk en science-based zoeken wij duurzame partners die gericht meewerken en structureel investeren in onze doelstellingen. Wij geloven in partnerschappen, omdat meerjarige samenwerkingen in staat zijn om belangen te verenigen en verschillen te overbruggen. En zij leveren hierdoor een belangrijke bijdrage vanuit hun kennis, kracht of expertise aan het behalen van onze doelstellingen en het uitdragen van onze kernwaarden. Kortom: door samen te werken realiseren we een schone en gezonde Noordzee.

Alcatraz (Morus bassanus)
Beeld door: Juan Cuetos

Wat zijn de mogelijkheden?

Een partnership heet niet voor niets een partnership. Een goede samenwerking draagt dan ook altijd bij aan de doelstellingen van onze partners: denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van onze stranden, het bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame visserij, het innoveren van de scheepvaart, het verminderen van troep in zee of het ontwikkelen van mooie content over het leven in en om de Noordzee. Samenwerken is maatwerk en samen zoeken we naar wat past. Vanuit de pijlers impact, activatie, zichtbaarheid, netwerk en productontwikkeling kijken we hoe onze samenwerking het beste vorm kunnen geven.

Partner worden?

Meer weten over een partnerschap met Stichting De Noordzee? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 030-234 0016 of per mail: [email protected].