Dolfijnen in het Haringvliet - Stichting De Noordzee

Haringvlietsluizen moeten open ten gunste van natuur en economie
Op 27 januari hebben medewerkers van Stichting Rugvin en ARK Natuurontwikkeling opblaasbare dolfijnen in het Haringvliet losgelaten. Met deze symbolische actie roepen de organisaties het kabinet op om af te zien van hun voornemen de Haringvlietsluizen dicht te houden. Het dichthouden van de Haringvlietsluizen is zowel nadelig voor de natuur als voor de economie in Zuid-Holland. Stichting De Noordzee ondersteunt de actie.
Wanneer het Haringvliet verandert van een zoetwatermeer naar een open zeearm met getij, keert de dynamiek terug en kunnen bijvoorbeeld slikken en schorren ontstaan. Dit is goed voor vissen, vogels en planten, maar ook voor mensen. Het kabinetsvoornemen de Haringvlietsluizen dicht te houden, torpedeert de natuur en economie van het Haringvliet.
Economische meerwaarde
Zuid-Holland loopt per jaar honderden miljoenen euro’s mis door het gesloten Haringvliet. Recente onderzoekscijfers in de ARK-uitgave ‘Natuur verdient beter, de €H$ als kans’ en recent onderzoek van Wageningen Universiteit tonen dat aan. Het open Haringvlietscenario levert een economische meerwaarde op van circa € 0,5 miljard per jaar ten opzichte van het huidige scenario met de Haringvlietdam.
De te herleiden jaarlijkse omzet van Nationaal Park Oosterschelde bedraagt volgens het onderzoek € 222 miljoen, hetgeen leidt tot 1134 banen. De zeesportvisserij krijgt een waarde van € 127 miljoen per jaar en 800 fte werkgelegenheid. De aanwezigheid van bruinvissen in het Haringvliet biedt de mogelijkheid tot excursies, net als de zeehondenexcursies in de Waddenzee die jaarlijks € 1,2 miljoen opleveren. En tot slot blijkt de waarde van huizen in een natuurlijke omgeving 15 – 20% hoger te liggen.
Gezonde toekomst: natuur en economie
Dat de Haringvlietsluizen veiligheid en beschikbaarheid van zoet water moeten blijven waarborgen, staat als een paal boven water voor ARK, Rugvin en Stichting De Noordzee. Maar ook streven de organisaties naar een gezonde delta. Een meer open Haringvliet biedt niet alleen ruimte aan honderden steuren, zalmen en bruinvissen, ook ontstaat bijzondere brakwaternatuur die op andere plekken in Nederland, België en Frankrijk al laat zien dat ze ongekend populair is bij vissers, duikers, toeristen en recreanten.