Drie beschermde gebieden op de Noordzee aangewezen - Stichting De Noordzee

Staatssecretaris Dijksma heeft deze week drie gebieden in de Noordzee aangewezen als beschermde gebieden. Door de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Front beschermde status te verlenen, worden bodemleven en vogels beter beschermd. Stichting De Noordzee is blij dat deze stap, na jarenlang onderhandelen, eindelijk is genomen. Met de aanwijzing is het proces overigens nog niet afgerond: nu moeten nog beheermaatregelen worden afgesproken en uiteindelijk zal er ook gecontroleerd moeten worden of iedereen zich aan de maatregelen houdt.Pagina 4_droombeeld natuur V2

Zie hier het besluit van Staatssecretaris Dijksma. De Noordzee heeft een grote diversiteit aan onderwaterleven. Om de natuur de kans te geven om zich te herstellen, wil Stichting De Noordzee dat gebieden met extra bijzondere natuurwaarde beschermd worden. Ook moet er tussen de gebieden een coherent netwerk ontstaan. Ons Noordzeenatuurplan geeft een goed overzicht van de bijzondere gebieden in de Noordzee en de manier waarom Stichting De Noordzee tot een goed beschermde Noordzee wil komen.

De Doggersbank, Klaverbank en Friese Front hebben ieder speciale natuurwaarden, die in de toekomst gelukkig beter beschermd zullen gaan worden. Het Friese Front, bijvoorbeeld,  is uniek in de wereld. Het markeert de overgang tussen de ondiepe zandgronden van de zuidelijke Noordzee en de diepere slibbodems van de Oestergronden. Het is een extreem voedselrijk gebied. Grote hoeveelheden van allerlei soorten bodemdieren leven in dit gebied. De slangster woelt de bodem om, zodat er nog meer voedsel vrijkomt. Ook zeldzame soorten als de zeekomkommer en het goudkammetje leven hier. Grote scholen sprot en jonge haring trekken grote groepen zeevogels aan. Elk najaar komen tienduizenden zeekoeten naar het Friese Front.