Duikers bieden 2300 handtekeningen aan tegen staalslakken in zeewater - Stichting De Noordzee

Maar liefst 2.300 duikers en natuurliefhebbers hebben een petitie getekend tegen het gebruik van staalslakken bij de vooroeververdediging in nationaal park de Oosterschelde. De petitie is op 16 oktober aangeboden aan de Commissie Ruimte, Ecologie en Water van de provincie Zeeland.
Afvalproduct
Het voorgenomen gebruik van staalslakken door Rijkswaterstaat, een industrieel afvalproduct uit de staalindustrie, bedreigt de natuur, recreatie en de visserij. Staalslakken worden ingezet als goedkoop alternatief voor basaltblokken, de steensoort waarmee de Zeeuwen hun land van oudsher beschermen. In tegenstelling tot basalt bevatten staalslakken mogelijk zware metalen die uit kunnen logen in het Oosterscheldewater en daarmee ook in de Noordzee terecht kunnen komen.
Oosterschelde & Noordzee
De petitie is aangeboden door Stichting de Oosterschelde. Deze stichting is op initiatief van duikers opgericht en zet zich in voor een duurzaam gebruik van de Oosterschelde, waarbij de menselijke activiteiten (visserij, toerisme en recreatie) in evenwicht zijn met de natuur. Zij vertegenwoordigd de belangen van natuurliefhebbers, duikers, vissers, ondernemers en iedereen die zich verbonden voelt met Nederlands grootste nationale park.
Het belang van de Oosterschelde gaat ook Stichting De Noordzee aan het hart. Niet alleen omdat deze zeearm een open verbinding heeft met het Noordzeewater maar ook omdat Stichting De Noordzee het belangrijk vindt samen te werken met gebruikers van het zeewater, onder andere duikers. Daarom werkt Stichting De Noordzee mee aan het protest tegen staalslakken in de Oosterschelde.
Provincie
Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor de staalslakkenstort. Daarom richtte de petitie zich op de Commissie Ruimte, Ecologie en Water van de provinciale Staten van Zeeland. De commissie heeft nu aangegeven dat de huidige praktijk onder de loep genomen zal worden door te monitoren wat er na de staalslakkenstort gebeurt met de natuur. Monitoring van effecten is uiteraard altijd goed, maar het zou beter zijn om de staalslakken helemaal niet te gebruiken.