Duikexpeditie brengt Noordzeenatuur van Borkumse Stenen in kaart - Stichting De Noordzee

Duikers en wetenschappers zijn vrijdag 9 september uitgevaren voor een tiendaagse expeditie om de bijzondere natuur in Borkumse Stenen, een zeegebied ten noorden van Schiermonnikoog, beter in kaart te brengen. Met de onderzoeksexpeditie willen Stichting Duik de Noordzee Schoon, Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee ook laten zien dat Nederland snel beschermde natuurgebieden in de Noordzee moet realiseren. Een ander belangrijk doel is het verwijderen visnetten en –lijnen van wrakken, waar vissen en onderwaterdieren in verstrikt raken.

Het is de tiende keer dat Expeditie Noordzee uitvaart. Tijdens eerdere edities werden onder meer de Doggersbank, Centrale Oestergronden en Friese Front aangedaan, belangrijke natuurgebieden in zee die in de praktijk nog niet worden beschermd. Momenteel is slechts een fractie van de Noordzee beschermd tegen alle vormen van visserij. Door vervuiling, intensieve visserij met zware sleepnetten en zandwinning is het leven in zee sterk afgenomen en zijn sommige soorten zelfs verdwenen. Zo worden diverse haaien- en roggensoorten bedreigd, zijn de uitgestrekte mossel- en oesterbanken verdwenen en is er sinds de jaren vijftig geen blauwvintonijn meer in de Noordzee gezien.

Borkumse Stenen

Borkumse Stenen is een nog relatief onaangetast gebied. Op de bodem liggen veel stenen en grind die daar in de laatste ijstijd zijn beland. De stenen zijn begroeid met fraaie anemonen, sponzen, dodemansduim (zacht koraal) met daartussen verschillende soorten kreeften, krabben en vissen. Een harde ondergrond is voor veel vissen en dieren onder water belangrijk om zich op te vestigen en hun eitjes af te kunnen zetten. 

Het gebied boven Schiermonnikoog moet een belangrijke schakel worden in het netwerk van beschermde zeegebieden op de Noordzee. Duitsland heeft haar deel van de Borkumse Stenen wel aangewezen als natuurgebied, om de rifstructuren, zandbanken en daarmee ook bijbehorende soorten waaronder bruinvissen te beschermen. Nederland heeft dit nog niet gedaan. Expeditie Noordzee wil de Nederlandse overheid wijzen op het ecologische belang voor de Noordzee van dit bijzondere natuurgebied.

Bemanning

Expeditie Noordzee is een initiatief van Stichting Duik de Noordzee schoon in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee. Het expeditie team bestaat uit 28 duikers, waaronder biologen, fotografen en filmers en een aantal duikers dat spooknetten van wrakken verwijdert. Behalve de Borkumse Stenen wordt ook gedoken op het Friese Front, nog zo’n belangrijk natuurgebied in de Noordzee. Het team werkt nauw samen met onderzoeksbureaus, bedrijfsleven, universiteiten en de overheid.