Duurzame zeevaart: emissieloos varen in zicht - kom naar onze sessie op Europort - Stichting De Noordzee

Daarom is het nu tijd om te zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen en naar andere vernieuwingen, zodat CO2-uitstoot en andere emissies geschiedenis kunnen worden. Samen gaan we voor duurzaam zeetransport, en we nodigen jullie uit om mee te doen.

Wat is er nodig om een duurzame scheepvaartsector in te richten? Hoe kunnen we deze transitie in de sector stimuleren en financieren? Aan wat voor grensverleggende schepen wordt er al gebouwd, en wie gaat deze kopen?

In deze sessie op Europort, de vakbeurs voor de maritieme industrie met een focus op gespecialiseerde schepen en slimme oplossingen voor de toekomst, zullen we de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van duurzame scheepvaart uitlichten. In het bijzonder gaat het om ontwikkelingen in de Rotterdamse Haven: de maritieme hoofdstad van Europa.

Verschillende experts zullen spreken over de toekomst van duurzaamheid in de maritieme sector, zodat we van elkaar kunnen leren hoe alle betrokkenen een bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van zeetransport.

Sprekers: Michael Visser, NIBC bank, Tim van Vrijaldenhoven, Thrust (Towards Hydrogen-based Renewables used for Ship Transportation) and shippers network BICEPS (tbc). Moderator: Marjolein van Noort, finance expert Royal Dutch Shippers Association.

Datum: 7 november
Tijd: 15.30u-16.15u
Locatie: ON STAGE (Plaza), Europort, Ahoy, Rotterdam.
Voor meer informatie en gratis aanmelden: www.europort.nl

 

De sessie komt voort uit een samenwerking tussen Rotterdam Maritime Capital of Europe, Maritime Delta / Innovation Quarter en Stichting De Noordzee.