Stichting de Noordzee

Duurzame visserij

"Gezonde visbestanden en een beheerste visserij"

De Noordzee wordt al eeuwenlang intensief bevist. Veel visbestanden zijn hierdoor onder druk komen te staan. Sommige grote en langlevende soorten, zoals de vleet en diverse haaiensoorten zijn zelfs helemaal verdwenen. Gelukkig zijn er de laatste jaren ook positieve ontwikkelingen geweest bij een aantal belangrijke vissoorten. Door beter beheer is de visserijdruk op soorten als tong, schol en kabeljauw fors afgenomen en hebben visbestanden zich kunnen herstellen. Sommige soorten zoals schol laten zelfs spectaculaire groei zien. Maar er zijn nog uitdagingen: voor gevoelige soorten als zeebaars, haaien en roggen, maar ook voor typische bijvangstsoorten als tarbot, tongschar en griet is nog geen behoorlijk beheer. Ook vormen bijvangsten en bodemberoering in bepaalde visserijen een probleem.

Ons doel

Stichting De Noordzee streeft naar een duurzame, goed beheerde Noordzee visserij. Dat betekent heldere beheerdoelen en doeltreffende en eerlijke spelregels die worden gehandhaafd. Dat betekent ook volledige documentatie van vangsten en het creëren van een gunstig klimaat voor experiment en innovatie in de sector.  

Doelstellingen 2017

1. Verduurzaming van de garnalenvisserij

2. Verduurzaming van de Nederlandse platvisvisserij

3. Verduurzaming van de Nederlandse pelagische visserij

Publicaties

NGO Consortium Stakeholder Submission Full MSC Assessment of the North Sea Brown Shrimp Fishery >>

Fishing for Knowledge: A pilot industrial survey for associated species >>

Fisheries management controls for dab in The North Sea >>