Stichting de Noordzee

Wat wij doen

Stichting De Noordzee zet zich in voor verdere verduurzaming van de Nederlandse Noordzee visserij en voor een netwerk van beschermde gebieden op zee. Dit doen wij samen met sector, wetenschap, overheid en collega organisaties. Daarmee krijgt ons zeeleven de kans zich te herstellen en kunnen wij samen met jullie genieten van wat de Noordzee ons te bieden heeft.  

1. Verduurzaming van de garnalenvisserij
In 2016 wordt toegewerkt naar een beheerste garnalenvisserij volgens een Europees meerjarenplan. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over bijvangstreductie, bescherming voor kwetsbare soorten en bodemleven, betere handhaving en vangstdocumentatie. Lees verder

2. Verduurzaming van de Nederlandse platvisvisserij
In 2016 wordt toegewerkt naar een ambitieus invoeringsplan voor de aanlandplicht. De visserij richt zich op het verbeteren van de selectiviteit en vermindering van bijvangsten. Elektrisch (puls)vissen wordt voorlopig niet opgeschaald en onderzoek naar de effecten van pulsvissen wordt opgepakt. Er wordt toegewerkt naar een integraal beheerplan voor Noordzee bodemvisserijen. Beheer voor bijvangstsoorten, haaien, roggen en zeebaars, is hierin geborgd. Lees verder

3. Verduurzaming van de Nederlandse pelagische visserij
In 2016 werken we met de pelagische visserij aan de beheerplannen voor makreel, horsmakreel en haring. Het doel is om de makreel opnieuw MSC gecertificeerd te krijgen. Lees verder