Eelco Leemans in Raad van deskundigen Green Award - Stichting De Noordzee

Zeeschepen die aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van milieu en veiligheid kunnen daarvoor een certificaat krijgen. Het Green Award certificaat. Hiermee kunnen ze kortingen bedingen in havens.
Eelco Leemans is onlangs gevraagd om namens Stichting De Noordzee zitting te nemen in de Board of Experts van Green Award. In deze raad van deskundigen zitten professionals met verschillende maritieme achtergronden, onder meer Scheepvaart, Scheepsbouw en Havens.
De Stichting Green Award is in 1993 opgericht in Rotterdam met als doel het verbeteren van de kwaliteit van tankers. Green Award keurt schepen op het gebied van veiligheid en milieu. Bovendien wordt het management van de rederij onder de loep genomen. Wanneer het schip met goed gevolg door de keuring komt, krijgt het een Green Award certificaat.
Eelco wil zich binnen de Board of Experts vooral hard maken voor aanscherping van de eisen die aan Green Award schepen worden gesteld: “Green Award – en andere systemen die schonere en veiliger schepen belonen – is een heel goed idee. In verschillende landen zijn vergelijkbare initiatieven. Op een aantal vlakken kan scheepvaart nog veel schoner worden en daar dragen beloningssystemen aan bij”.