Een bijzondere vondst op Twitter én in de Waddenzee - Stichting De Noordzee

De eerste gemerkte stekelrog is opgedoken!

In de Noordzee zwemmen wel 220 verschillende soorten vissen, waaronder 9 soorten haaien en 9 soorten roggen. Maar met sommige van die populaties haaien en roggen gaat het niet goed. We doen daarom een gezamenlijk onderzoeksproject naar het kweken en uitzetten van haaien en roggen om te kijken of we de populaties in de Noordzee kunnen versterken. 

De uitgezette stekelroggen zijn onderdeel van een proefuitzet: de soort is in de Noordzee niet ernstig bedreigd. In een later stadium zal worden gekeken of het kweken en uitzetten van sterker bedreigde soorten haalbaar is.  De tot nu toe uitgezette stekelroggen krijgen een tag mee om ze te volgen. Zo kunnen we beter in kaart brengen waar ze verblijven en naartoe trekken en ook welke eventuele obstakels ze tegenkomen. Met die informatie kunnen we ze beter beschermen. Dit project doen we samen met Blue LinkedDutch Shark SocietySportvisserij Nederland, en WNF.

De eerste uitgezette rog is nu gevonden:

 

 

Michaël Laterveer, projectpartner en directeur van haaien- en roggenkweekcentrum Blue Linked:

‘De exacte locatie van de rog is nog niet bekend. Aan het merkje kan ik wel zien dat de rog is geboren op 9 mei 2016 en op een leeftijd van 1,5 jaar uitgezet. Dit dier heeft maar liefst 225 km afgelegd in de 285 dagen na het uitzetten, om in de Waddenzee weer op te duiken.’

Visser Peter heeft de rog ook gemeld op www.sharkray.eu. Dankjewel Peter! Met deze meldingen van vissers kunnen wij beter onderzoek doen zodat de populaties haaien en roggen in de toekomst weer gezond zullen zijn, net als onze eigen Noordzee

We roepen alle vissers op om gemerkte roggen te melden op www.sharkray.eu. Veel dank alvast!


 

Over het project

In het project Haaien en roggen terug in de Noordzee werken we aan de volgende 3 punten:

1.Meer bescherming voor haaien en roggen in de Noordzee

2.Verduurzaming van de visserij, waardoor er minder haaien en roggen als bijvangst zijn, onder meer door vangstherkenning in samenwerking met visserijorganisaties

3.Herstellen van populaties haaien en roggen in de Noordzee; onder andere door het kweken van sterk bedreigde elasmobranchen met innovatieve projecten. De eerste stekelroggen, Raja clavata, de ‘pilotsoort’ van het project, zijn inmiddels in de Noordzee uitgezet.