Een mijlpaal op de Noordzee: 5% van de Nederlandse Noordzeebodem beschermd gebied - Stichting De Noordzee

De beschermingsmaatregelen gelden in drie ecologisch waardevolle mariene gebieden: de Klaverbank, de Centrale Oestergronden en het Friese Front. Deze gebieden, die een gezamenlijk oppervlakte hebben dat ongeveer even groot is als de provincie Drenthe, worden effectief beschermd: bodemberoerende visserij wordt verboden en hierdoor worden gevoelige zeebodemhabitats, zoals zandbanken en riffen, beschermd en krijgen ze ruimte om te herstellen. Bovendien worden bruinvissen en zeevogelsoorten beter beschermd.

Wytske Postma, directeur van Stichting De Noordzee, is enthousiast: “Dit is een mijlpaal op de Noordzee en geweldig nieuws voor de natuur. Het gaat na decennia van menselijke activiteiten ontzettend slecht met de Noordzeenatuur en nu krijgt de natuur de kans om te herstellen en te bloeien. Deze vijf procent is een belangrijke, eerste horde op weg naar een écht gezonde Noordzee met een veerkrachtige natuur.”

Bescherming zorgt voor rust en ruimte voor de natuur

Homarus gammarus – common lobster – Europese zeekreeft
Een Europese zeekreeft. Beeld door: Mick Otten

Veel waardevolle mariene gebieden bevatten essentiële en gevoelige habitats en kwetsbare voedsel- en broedgebieden voor bijvoorbeeld vissen en zeezoogdieren. Door toenemende menselijke activiteiten op de Noordzee staan deze ecologisch belangrijke gebieden zwaar onder druk en gaat de Noordzeenatuur sterk achteruit. Alleen door daadwerkelijke bescherming van de zeebodem krijgt de natuur in deze gebieden rust en ruimte om te herstellen.

Doeltreffende bescherming van mariene gebieden biedt meerdere grote voordelen. Allereerst versterkt het de biodiversiteit in zee. Daarnaast zorgt het voor gezonde visbestanden, wat gunstig is voor een duurzame visserij. Tenslotte helpt het in de strijd tegen klimaatverandering. In de zeebodem wordt namelijk koolstof vastgelegd en als de bodem door sleepnetten wordt beroerd, komt deze koolstof vrij en kan dit als CO2 in de atmosfeer belanden. Door maatregelen tegen bodemverstoring te nemen, blijft deze kwetsbare ‘carbon sink’ intact. Een gezond ecosysteem maakt de Noordzee dus weerbaar waardoor de mens ook in de toekomst gebruik kan blijven maken van de zee, zoals voor duurzame energiewinning en voedselwinning.

Komende jaren nog meer stappen zetten

Scomber scombrus – mackerel – makreel
Een school makreel in de Noordzee. Beeld door: Mick Otten

Voor Stichting De Noordzee is het nieuws van 16 februari een belangrijke eerste stap. Maar er is nog een lange weg te gaan. In het Noordzeeakkoord is afgesproken dat in 2030 vijftien procent van de Nederlandse Noordzeebodem effectief beschermd moet zijn. Bovendien heeft Nederland zich in internationaal verband gecommitteerd aan de EU-biodiversiteitsstrategie en de afspraken van de COP15 Biodiversiteitstop voor sterkere mariene beschermingsmaatregelen.

Voor Wytske Postma is het dan ook duidelijk: “We zijn blij dat sinds vandaag vijf procent van de Noordzeebodem echt wordt beschermd, maar er is meer werk aan de winkel. We moeten de komende jaren nog meer stappen zetten om de Noordzeenatuur verder te beschermen en de ruimte te geven om te herstellen.”

De Nieuws BV

Wytske Postma was te gast bij De Nieuws BV om te praten over dit belangrijke nieuws. Kijk en luister hier de uitzending terug.

custom-image

De Noordzee onder druk: het belang van daadwerkelijk beschermde gebieden op zee

Voor een gezond, veerkrachtig en optimaal functionerend ecosysteem in de Noordzee zijn beschermde gebieden van essentieel belang. Door gebieden in de…