Een nieuwe wind op de Noordzee - Stichting De Noordzee

We mogen trots zijn op onze prachtige Noordzee. Het grootste natuurgebied van ons land is een rijke bron van voedsel, reguleert het klimaat, voorziet ons van energie en biedt recreatieve mogelijkheden.

Op de Noordzee komen drie grote transities samen: energie, voedsel en natuur. Een schone en gezonde Noordzee is een randvoorwaarde voor het succes van deze transities. Daarom vertolkt Stichting De Noordzee de stem van de natuur: de basis voor alle menselijke activiteiten. Alle sectoren op zee hebben baat bij een rijke en gezonde Noordzeenatuur, zowel nu als in de toekomst. Het vergt moed om deze drie transities in goede banen te leiden. We hopen dat de formerende partijen het lef hebben om de noodzakelijke keuzes samen met ons te maken.

In het Hoofdlijnenakkoord schetsen de formerende partijen hun visie op de Noordzee.

Ewout van Galen, directeur Stichting De Noordzee: “Het is belangrijk dat er een toekomstperspectief is voor vissers, mits deze in aard en omvang in lijn is met de grenzen van de natuur. Een investering in duurzame visserij is een investering in natuur. We steunen het idee van grote aaneengesloten en goed beschermde gebieden op zee waar soorten kunnen herstellen, geen versnipperde natuur.

Energiewinning op zee moet in evenwicht zijn met de Noordzeenatuur. Kiezen voor meer gaswinning, meer wind op zee én meer ruimte voor visserij getuigt niet van realisme, omdat er geen scherpe keuzes worden gemaakt. We hebben immers maar één Noordzee.

Wees toekomstbestendig, toon lef en kies met ons voor duurzame energie en duurzame visserij die in balans zijn met de Noordzeenatuur.”

Inzending Ingrid van Leeuwen

Onze Noordzee

De Noordzee is een enorm rijke zee die zich kenmerkt door een grote diversiteit aan zeeleven. Toch is niet iedereen bekend met de pracht en het…