Een ruime oogst aan oplossingen - Stichting De Noordzee

Dit zijn zeer interessante ontwikkelingen, mits belangen in het kader van natuurgezondheid even zwaar worden meegenomen als die van voedselvoorziening en duurzame energie. De ontwikkeling van voedselproductie op open zee is in de fase van onderzoek en experimenteren. De haalbaarheid om het duurzaam en veilig te doen ligt nog niet binnen handbereik. De uitdagingen zijn dus nog groot en hierover ging Stichting De Noordzee met een groep experts in gesprek tijdens een Solutions Lab aan het strand van Zandvoort.

Kansen voor natuur

Offshore windparken bieden kansen voor de onderwater Noordzeenatuur. De lokale biodiversiteit in windparken kan bijvoorbeeld worden versterkt door de toevoeging van harde substraten en het uitsluiten van verstorende bodemvisserij. Op deze manier kunnen zowel zachte sediment habitats als hardsubstraatgemeenschappen de kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Zo kunnen bijvoorbeeld oesterriffen vormen, die op hun beurt andere dieren als kabeljauw, zeebaars of kreeft aantrekken.

De productie van bepaalde soorten voedsel heeft de potentie om te helpen met natuurversterking en bij te dragen aan het creëren van een veerkrachtig onderwaterleven en het versterken van de biodiversiteit. Ook biedt het kansen om de waterkwaliteit en de klimaatadaptatie en –mitigatie te verbeteren. Stichting De Noordzee zet zich in om het potentieel van dergelijk natuurversterkend voedsel te bevorderen. 

20220512_103858
Beeld door: Renate Olie

Op zoek naar oplossingen

Tijdens het Solutions Lab op 12 mei ging Stichting De Noordzee met een selecte groep experts op zoek naar oplossingen voor de grootste uitdagingen van duurzame voedselwinning uit offshore windparken, die waar mogelijk de natuur versterkt. Vertegenwoordigers van de zeewier-, schelpdier- en windenergiesector schoven aan met wetenschappers en ngo’s om de grootste uitdagingen te identificeren en te prioriteren, en realistische oplossingen te bespreken. 

Het Solutions Lab resulteerde in een brede waslijst van mogelijke interventies op socio-economisch, bestuurlijk, technisch en wetenschappelijk vlak. Potentiële oplossingen werden gevonden in eigenaarschap, fysieke en financiële ruimte voor onderzoek en het proces van medegebruik. Maar ook blijvende vraagstukken werden besproken, zoals die over ecologische (systeem)effecten, de mogelijkheden tot schaalvergroting binnen duurzame kaders en hoe de monitoring zou moeten worden ingericht. 

Een dag na de Solutions Lab was er nog een vervolg tijdens een werksessie als onderdeel van de Community of Practice (CoP) Noordzee in Scheveningen. Uitkomsten hiervan zullen binnenkort worden vermeld in de nieuwsbrief van de CoP. Later dit jaar zal Stichting De Noordzee de uitkomsten van de Solutions Lab in uitgebreide vorm publiceren. 

GEM_0713.1

Tijd om het potentieel van schelpdieren te verzilveren

De schelpdierkweek heeft een enorm duurzaam en natuurversterkend potentieel. Er zijn alleen wel uitdagingen die moeten worden opgelost voordat dit…

FotoLindaWebsite

Linda Planthof

Projectleider Duurzaam Voedsel

Het doel was altijd om wetenschappelijk onderzoeker te worden en zo bij te dragen aan de vele kennisleemtes die er bestaan rondom het leven …
Profielpagina