Een schip sloop je niet op het strand - Stichting De Noordzee

Op 19 januari organiseerde Trade Winds een internationale conferentie over het slopen van schepen onder de titel “Crunch time for scrapping”. Stichting De Noordzee gaf namens het NGO Platform on Shipbreaking een presentatie.
Het Platform is een samenwerkingsverband van 15 organisaties in Azie, Amerika en Europe, die samen werken om het probleem van het slopen van schepen aan de kaak te stellen en oplossingen aan te dragen. Zie www.shipbreakingplatform.org voor meer informatie.
Momenteel wordt gewerkt aan een internationaal verdrag om het slopen van schepen te reguleren, maar zoals de voorstellen er nu uitzien, zullen de grootste problemen niet worden opgelost. Er worden bijvoorbeeld geen afspraken gemaakt om slopen op stranden te verbieden.
Op de website van Tradewinds staat een verslag van de conferentie. Een interview met mij (Eelco red.) is hier te bekijken.