Eet-vis-wijzer niet hetzelfde als VISwijzer - Stichting De Noordzee

Vandaag verscheen in verschillende media het bericht ‘Viswijzer geeft gifgehalte aan’. Stichting De Noordzee (SDN) werd als bron genoemd. Maar deze eet-vis-wijzer van Eos, staat geheel los van de VISwijzer die SDN samen met het Wereld Natuur Fonds heeft ontwikkeld (zie www.goedevis.nl).
Reactie Stichting De Noordzee
Op zich is deze eet-vis-wijzer een prima initiatief. Hoe meer informatie voor de consument, hoe beter. Waarom zet SDN dan geen informatie over gifstoffen op haar VISwijzer? Om verschillende redenen:
• Doelstelling van SDN is het bereiken van natuurlijke en gezonde zeeën. De overbevissing en vernieling van zee-ecosystemen is echter een onveranderde dreiging. Deze dreiging heeft prioriteit bij SDN. Daarom geeft onze eigen VISwijzer informatie over duurzaamheid van de visserij.
• In onze VISwijzer doen we geen uitspraak over risico’s, omdat er ook gezondheidsvoordelen aan vis zitten. De expertise om te kunnen oordelen over gezondheids-effecten zit bij andere instanties.
• Met nog veel meer informatie wordt de VISwijzer naar onze mening te complex, en dus weinig effectief. Dat neemt niet weg dat er issues zijn met bepaalde vis en giftige stoffen. Daarom is er in De Goede Visgids daar uitgebreid aandacht aan besteed.