Emissieloos varen vraagt om innovatief financieren en cross-sectorale samenwerking - Stichting De Noordzee

Centraal stond hoe we alternatieven voor huidige brandstoffen en andere verduurzamingsmaatregelen sneller kunnen toepassen op schepen. Dit vraagt om nieuwe financieringsvormen en betrokkenheid van de hele transportketen. Maar hoe doen we dit? Dit werd tijdens de paneldiscussie besproken vanuit de visie van een bank, een verlader en een innovator.

Willen we de transitie naar schone scheepvaart laten slagen dan moet de hele logistieke keten zichzelf opnieuw uitvinden, zo werd duidelijk tijdens de sessie. Drie benodigde veranderingen zijn:

  1. Betere toegang tot alternatieve brandstoffen, en de hele productieketen daarachter moet korter en simpeler worden gemaakt.
  2. Analyse is nodig om voor elk schip en voor elke vaarroute de meest optimale alternatieve brandstof en waardeketen te definiëren. Zo wordt het voor reders makkelijker om keuzes te maken voor het verduurzamen van hun  vloot.
  3. Cross-sectorale samenwerking is belangrijk. Alle partijen uit de logistieke keten moeten zich bewustzijn van de uitdagingen in het verduurzamen van de scheepvaart, en hier een bijdrage aan leveren.

Op deze manier kunnen we op relatief korte termijn cases creëren met alternatieve brandstoffen en aandrijvingstechnieken waarbij de logistieke keten schoon vervoer ook financieel waardeert. Toegang tot financiering voor reders is een cruciaal element in deze opgave en kwam ook in de sessie ter sprake. Voor de ontwikkeling en testfase van nieuwe initiatieven is financiering nodig. Dit is een bekende uitdaging die nog volop aandacht behoeft van verschillende betrokkenen. Deze sessie was een stepping stone in het uitgebreidere debat dat hiervoor nodig is.

De sessie werd georganiseerd in samenwerking tussen Rotterdam Maritime Capital of Europe, Maritime Delta / Innovation Quarter en Stichting De Noordzee.