Energie van zee in We@Sea Energiekrant - Stichting De Noordzee

Juni 2007. De laatste stand van zaken leest u in de Energiekrant ‘Energie van Zee’.
Windenergie van zee; om het klimaatprobleem serieus te kunnen aanpakken, kunnen we niet zonder. De Noordzee biedt grote kansen voor het schoon opwekken van elektriciteit. Er is ruimte en er is meer wind dan op land. Bij helder weer zie je vanaf het strand van Noord-Holland het eerste Nederlandse Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) staan. Verder de zee op ter hoogte van IJmuiden verschijnen de molens van het tweede windpark Q7.
Om de bewoners van Noord-Holland te informeren over deze twee windturbineparken en over de ontwikkelingen van windenergie op zee verschijnt voor tweede keer de We@Sea energiekrant: ‘Energie van Zee’. Deze krant geeft de meest recente informatie over de bouw van windmolens in zee.
Wanneer de windparken OWEZ en Q7 beiden in bedrijf zijn, leveren ze voldoende elektriciteit voor 250 duizend huishoudens. Dat is vergelijkbaar met een stad als Den Haag. We hebben nog veel meer schone energie nodig, maar kunnen niet zomaar overal windmolenparken bouwen. De Noordzee is ook een natuurgebied waarin we zorgvuldig te werk moeten gaan. De ecologische aspecten, zoals de gevolgen van windmolenparken voor vogels en ander zeeleven, worden nauwkeurig onderzocht. Maar ook de economische haalbaarheid van windenergie op zee is zeker zo belangrijk.
Door een tekortschietend overheidsbeleid verloopt de ontwikkeling van offshore windenergie langzaam. Nog steeds is het onduidelijk hoe de subsidie eruit gaat zien voor de volgende windparken die nu worden ontwikkeld en na 2008 gebouwd zullen worden. Een sturende rol van de overheid is hard nodig. Daarbij gaat het om zowel vergunningverlening als stimulering. Als er in 2020, 4000 windturbines op de Noordzee staan, dan zal de helft van de vraag naar elektriciteit van zee komen. Allemaal groene elektriciteit. En daar is maar een paar procent van het oppervlak van de Noordzee voor nodig. Daarom moeten we doorgaan met windenergie op zee.
We@Sea, het samenwerkingsverband van organisaties in Nederland die zich bezighoudt met onderzoek naar windenergie, wil zo goed mogelijk informatie geven over windenergie op zee en het belang ervan. In de Energiekrant, die huis aan huis in Noord-Holland wordt verspreid, wordt de laatste stand van zaken van windenergie op de Noordzee gegeven. Naast een interview met de initiators van windpark Q7 en aandacht voor onderzoek bij de huidige windparken, geven ook de eigenaren van de strandhuisjes in IJmuiden hun mening.
Let op de We@Sea Energiekrant in uw bus.