Environmental Ship Index mist ambitie - Stichting De Noordzee

Environmental Ship Index mist ambitie

Vanaf vandaag kunnen schepen die de havens van Rotterdam en Amsterdam aandoen korting aanvragen als zij met schonere brandstof varen. Dit wordt gemeten via de Environmental Ship Index (ESI), gezamenlijk ontwikkeld door de havens. Het is een goed initiatief, maar gaat niet ver genoeg, vindt Stichting De Noordzee. De ESI richt zich alleen op vervuiling van de lucht en niet op milieuvervuiling van de zee.
Het is hoopgevend om te zien dat er vanuit marktpartijen zoals havens gewerkt wordt aan schonere scheepvaart, vindt Stichting De Noordzee. “De ESI mist vooralsnog zijn doel. Het is nog niet een echte milieu index, maar alleen een lucht emissie index. Dat terwijl er al betere indices ontwikkeld zijn,” aldus Merijn Hougee van Stichting De Noordzee. De ESI richt zich op brandstofkwaliteit; de hoeveelheid SOx en NOx in de brandstof. Wanneer dit lager is dan wettelijk bepaald komen scheepseigenaren in aanmerking voor korting.
Dat het wel mogelijk is een index te ontwikkelen die verder gaat, bewijst de Zweedse Clean Shipping Index (CSI). De CSI helpt ladingeigenaren te kiezen voor een duurzamere transporteur. Er zijn al 24 grote Zweedse ladingeigenaren, waaronder H&M, Ericsson en Volvo Logistics die CSI gebruiken. De index omvat alle emissies van een schip, zoals uitstoot van CO2, NOx en SOx, en ook vervuiling van het water door afval, chemicaliën in antifouling, smeermiddelen, koelmiddelen en schoonmaakmiddelen die aan boord worden gebruikt. CSI is daarmee ambitieuzer en wordt ondersteund door ladingeigenaren, vervoerders en milieuorganisaties.

Clean Shipping Index in Nederland

Vanaf 11 november 2010 kunnen ook bedrijven buiten Zweden zich bij het Clean Shipping netwerk voegen. Stichting De Noordzee organiseert op die dag een bijeenkomst hierover in Rotterdam. Een aantal grote (inter)nationale bedrijven hebben al belangstelling getoond.
Merijn Hougee, scheepvaartdeskundige,