EU en Japan pakken CO2 emissies scheepvaart aan - Stichting De Noordzee

De Japanse rederij NYK – Eén van de grootste scheepvaartbedrijven ter wereld – heeft een plan ontwikkeld voor een efficiënt en schoon schip in 2030: het NYK Super Eco ship.
Volgens de plannen moet het schip 70% minder CO2 uitstoten dan een vergelijkbaar schip nu. Momenteel dragen schepen voor ongeveer 3% bij aan de totale CO2 uitstoot en dit percentage zal in de toekomst flink toenemen als er geen maatregelen worden genomen.
Na het visionaire schip Orcelle van de Zweeds-Noorse rederij Wallenius Wilhelmsen, is dit opnieuw een mooi voorbeeld van toekomstontwikkelingen in de scheepvaart. Het concept schip Orcelle is een zero-emission vessel, zonder enige vorm van schadelijke emissies.
Ondertussen heeft het Europese Parlement op 25 september gestemd over een pakket aan maatregelen om het klimaat te beheersen. Eén van de maatregelen is dat scheepvaart (en luchtvaart) dezelfde reductiedoelen krijgen opgelegd als andere sectoren.