EU haalt eigen deadline om overbevissing te beëindigen niet - Stichting De Noordzee

Dit was de eerste visserijraad voor Virginijus Sinkevičius, de nieuwe Eurocommissaris voor milieu, oceanen en visserij, en na de hele nacht onderhandeld te hebben bracht hij zojuist de resultaten naar buiten. Vóór de raad had hij aangegeven dat hij er alles aan zou doen om aan de wettelijke plicht voor gezonde visbestanden te voldoen. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de visquota heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook meermaals toegezegd om volledig in te zetten op maximale duurzame opbrengst. Vandaag blijkt dat dit slechts gedeeltelijk is gedaan. Zo heeft Nederland actief gelobbyd voor een minder scherpe verlaging voor tarbot en griet, waardoor het quotum voor deze soorten nu niet  het maximaal duurzaam niveau haalt.

Vergeten soorten de dupe

De quota voor tong en schol, soorten die voor Nederland belangrijk zijn, werden ingesteld op duurzaam niveau. Voor Noordzeeharing werd zelfs een voorzorgbuffer ingebouwd. Wetenschappers voorspellen dat de populatie komend jaar zal krimpen, dus wordt hier vast rekening mee gehouden. Het wetenschappelijk advies werd minder goed gevolgd voor onbekendere soorten. Zo is er bijvoorbeeld voor leng, tongschar en witje een te hoog quotum afgesproken. De nieuwe vangstlimiet van zeebaars lijkt ook niet voldoende te zijn voor het nodige herstel.

Irene Kingma, Stichting De Noordzee: “De meeste Nederlandse visserijen zijn gemengde visserijen, waarbij verschillende soorten vis bij elkaar gevangen worden. Er is een groot verschil in commerciële waarde van soorten. De nadruk van het beheer ligt op de soorten met de grootste waarde. Voor een gezond ecosysteem zijn echter alle soorten belangrijk, daarom is het van belang dat de duurzaamheidsambitie hetzelfde is voor zowel de commerciële- als de bijvangstsoorten”.

Kabeljauw in de problemen

Vrijwel alle kabeljauwpopulaties in EU-wateren staan er slecht voor. Wetenschappers gaven eerder dit jaar al aan dat er forse reducties nodig zijn om te voorkomen dat deze iconische soort nog verder achteruit gaat. Kabeljauw was dan ook dominant aanwezig in alle onderhandelingsrondes. Op vrijdag was al besloten het quotum voor de Noordzee te halveren, en gisteren werden zware maatregelen voor de Ierse en Keltische zee afgekondigd. Ook voor de Oostzee zijn afspraken gemaakt over noodmaatregelen. Toch is het wetenschappelijk advies over noodzakelijke herstelmaatregelen niet opgevolgd bij veel van de beslissingen. De vrees is dat dit onvoldoende zal zijn om de kabeljauwpopulaties weer op gezond niveau te brengen.

Natuurorganisaties beraden zich op volgende stap 

Ondanks de harde deadline, de toezeggingen en het en al maanden bestaande wetenschappelijke advies, zijn veel visquota voor het komende jaar toch hoger dan wettelijk is toegestaan. Internationale natuurorganisaties zullen dan ook samen gaan onderzoeken of juridische stappen kunnen worden genomen.