EU ondergraaft eigen beheerplan voor tong en schol - Stichting De Noordzee

WNF en Stichting De Noorzee over voorstel visquota 2008
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Stichting de Noordzee zijn teleurgesteld over het voorstel van de Europese Commissie (EC) voor de nieuwe visquota 2008 in Europese wateren. De Commissie stelde vandaag onder meer voor dat de vangstquota voor tong met 15 procent en voor schol met 2,5 procent omlaag moeten. De verlaging voor schol is overeenkomstig de afspraken in het lange-termijnbeheerplan. Maar het vangstquotum voor tong moet volgens beide organisaties verder omlaag, en wel met circa 30 procent, omdat de tong in de Noordzee onder de veilige biologische grens zit.
“Het is zeer teleurstellend te zien dat de EC zich niet houdt aan zijn eigen lange-termijnbeheerplan, waartoe de EU-lidstaten in juni 2007 hebben besloten. In dit plan staat dat de quota voor schol en tong met 15 procent moeten worden verlaagd. Maar ook is toen afgesproken dat, als een bestand er slecht voor staat, scherpere maatregelen nodig zijn. Dat is hier het geval”, aldus Christien Absil, woordvoerder visserij van Stichting De Noordzee. “Het is essentieel dat het lange-termijnbeheerplan consequent wordt uitgevoerd. Willen we ook in de toekomst van tong kunnen blijven genieten, dan moet iedereen zich aan de afspraken houden. Niet alleen de vissers, maar ook regeringen en overheden”, aldus Absil. Extra pijnlijk is dat vissers die met zorgvuldige vangsttechnieken experimenteren met het nieuwe voorstel in de wielen worden gereden, aldus de organisaties.
WNF en Stichting De Noordzee zijn ook zeer bezorgd over de voorgenomen verhoging van het kabeljauwquotum met 11 procent, zoals afgesproken in de onderhandelingen met Noorwegen afgelopen weekend. Vorig jaar bedroeg het totale vangstquotum voor kabeljauw nog 19.957 ton. De organisaties vinden een hoger quotum onverantwoord. Volgens hen is extra bescherming voor de kabeljauw in de Noordzee juist nu hard nodig.
Onafhankelijke visserijbiologen verenigd in de ICES concludeerden vorige maand dat het weer iets beter gaat met de kabeljauw in de Noordzee, omdat er in 2005 veel jonge kabeljauwtjes zijn geboren. Toen waarschuwde WNF al voor al te groot optimisme. “Juist nu moeten we deze jonge vissen de kans geven op te groeien en zich voort te planten, in plaats van weg te vangen”, zegt Carel Drijver, hoofd Oceanen en Kusten van het WNF. “Herstel van de populatie is alleen haalbaar, als het gebruik van vistechnieken die de bijvangst van kabeljauw vermijden, verplicht wordt. De organisaties pleiten verder voor bestrijding illegale visserij, plaatsing van onafhankelijke waarnemers op schepen en beschermde gebieden op zee.
De nieuwe quotumvoorstellen worden besproken op de Visserijraad van 17-19 december, de vergadering van visserijministers van de Europese lidstaten.