Eurocommissaris Borg zwicht niet voor hoge dieselprijs - Stichting De Noordzee

Vanmorgen las ik een verklaring van Eurocommissaris Borg over de brandstofcrisis. Ik vreesde het ergste, maar hij is consequent en pleit voor een kleinere duurzamere vloot.
De crisis waar de visserijsector zich nu in bevindt, is het resultaat van een structurele ‘mismatch’ tussen de visserijcapaciteit en de hoeveelheid vis die duurzaam gevangen kan worden. Nu brandstof gaan subsidiëren, of zelfs hogere quota uitdelen zoals sommige vissers eisen, lost deze mismatch niet op, aldus Borg. Sterker, het zou de problemen alleen maar erger maken.
De enige oplossing is het totaal omvormen van de Europese vloot: kleinere schepen, andere vangsttechnieken en energiezuinigere motoren. En natuurlijk zorgen dat de visbestanden weer op peil komen, want dan hoef je niet zo hard te vissen.
Voor de omvorming is er veel geld beschikbaar uit het Europese Visserij Fonds. Voor Nederland is dat samen met de nationale bijdragen ruim 120 miljoen Euro tot 2014. Dat zal hard nodig zijn als de boomkorvloot nog een uitweg wil zoeken. Deze visserijvorm behoort tot de meest energie-inefficiënte in Europa. Om een kilo vis te vangen is 6 liter diesel nodig….
Er wordt overigens in de kranten ook gepleit voor verlaging van accijns voor de vissers. Dat is dan direct al opgelost, want er wordt nu al helemaal geen accijns betaald door de visserijsector!