Europees Parlement stemt in met rapport over de implementatie van het behoud van biodiversiteit binnen EU wetgeving - Stichting De Noordzee

Op 21 september heeft het Europese Parlement zijn teleurstelling uitgesproken over het feit dat het EU-doel om ‘het verlies van biodiversiteit met het jaar 2010 te stoppen’, niet behaald is. Dit doel was overeen gekomen op het ‘European Summit’ in Gothenburg in 2001. Daarom heeft het parlement nu ingestemd om biodiversiteit als EU-doel te integreren in diverse Europese wetgevingen, waaronder het Gemeenschappelijke Visserij Beleid.
Het is van groot belang dat de Bird- en Habitatrichtlijn, waaronder het Natura2000 netwerk van beschermde gebieden valt, volledig geïmplementeerd wordt. Het Parlement stelt dat deze Bird- en Habitatrichtlijn kan worden gezien als de ruggensteun van EU-wetgeving voor natuurbescherming. Adequate beschermingsmaatregelen in marine Natura2000 gebieden moeten worden nagestreefd en deze moeten niet gehinderd, maar juist versterkt worden door de maatregelen van het GVB.
Het verminderen van discards moet volgens het Parlement een hoofddoel zijn van het GVB. Door de introductie van mechanismes als multi-soorten of biomassa quota, door selectieve vangsttechnieken en door ruimte management van vissen. Het parlement benadrukt ook dat de macht van de regionale visserij organisaties vergroot moet worden op internationaal niveau. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor een duurzame visserij en hoofdverantwoordelijke voor commerciële vissoorten, ook buiten de EU. Op het gebied van controle systemen het geven van bekeuringen kunnen zij bijdragen aan een verantwoorde visserij en nastreving van beleid.
Het nieuwe doel is om ‘het verlies van biodiversiteit te stoppen’ en ‘het te herstellen waar mogelijk tegen het jaar 2020’. Dit nieuwe doel is overeengekomen in maart 2010, nadat gebleken is dat de oude deadline van het jaar 2010 niet behaald is.