Europees Parlement stemt voor herstel van slinkende visbestanden in Europa - Stichting De Noordzee

Decennia lang is de EU er met haar visserijbeleid niet in geslaagd om overbevissing te voorkomen, maar vandaag hebben 502 leden van het Europees Parlement gestemd voor het herstel van de Europese visbestanden voor het jaar 2020. OCEAN2012, waar Stichting De Noordzee lid van is, juicht de historische keuze van het Europese Parlement om het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid te hervormen toe.
“502 leden uit alle politieke gelederen van het Europees Parlement hebben vandaag geschiedenis geschreven. Zij hebben hun stem gegeven om een einde te maken aan decennia van overbevissing door de EU en ambitieuze doelen gesteld voor het herstel van de visbestanden,” vertelt Irene Kingma van OCEAN2012. “Met hun stem geven ze een zeer duidelijk signaal af aan de Europese visserijministers. Zij zullen in de aankomende onderhandelingen met het Parlement over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid sneller dan zij eigenlijk willen, een einde maken aan de overbevissing in Europa.”
Niet alleen is vandaag een duidelijk datum afgesproken waarop overbevissing moet eindigen, er zijn ook duidelijke doelen gesteld voor herstel van verarmde visgronden. Waar de Raad van Europese Visserijministers weigerde een standpunt in te nemen, is in het Europese Parlement ingestemd met de volgende belangrijke punten:
– strikte grenzen aan de viscapaciteit van schepen
– de subsidietoekenning afhankelijk maken van het naleven van alle wetgeving in het visserijbeleid
– het belonen van vissers die duurzaam vissen, door ze met voorrang visrechten toe te kennen.
Het Europees Parlement, de Raad van Visserijministers en de Commissie zullen nu in de vorm van een triloog de onderhandelingen starten. De ministers komen eind februari bij elkaar om de onderhandelingspositie van de Raad te bepalen.
“Dit is een mooie dag voor het milieu, vissers en Europa. Een overweldigende meerderheid van de Europarlementariërs heeft gestemd voor beëindiging van overbevissing en het herstel van de visbestanden. We verwachten nu een flexibele houding van de Europese visserijministers, in het belang van onze visbestanden en de gemeenschappen die van visserij afhankelijk zijn,” aldus Irene Kingma.
Bron: OCEAN2012