Europees Parlement stemt voor verbod op pulsvisserij - Reactie Stichting De Noordzee - Stichting De Noordzee

Het Europees Parlement wil een totaalverbod op pulsvisserij. Een grote meerderheid van het Europees Parlement stemde daar vandaag mee in. Deze relatief nieuwe manier van vissen kan mogelijk een bijdrage leveren aan verdere verduurzaming van de visserij. Juist omdat de verschillende kansen en risico’s nog verder onderzocht moeten worden, is het onwenselijk dat het EP nu deze harde lijn trekt. Tegelijkertijd had de Nederlandse overheid in het verleden voorzichtiger moeten zijn met het verlenen van vergunningen voor puls. We roepen de visserij op zich niet te laten ontmoedigen en verdere innovatie te omarmen. Wij zullen ons samen met de Nederlandse visserij en overheid blijven inzetten voor duurzame innovatie in de visserij.

Hoewel wij vinden dat het Nederlandse enthousiasme voor de pulsvisserij voorbarig is, zou de visserijsector niet moeten worden gestraft voor innovaties; dan gooien we het kind met het badwater weg.  De verdere verduurzaming van de visserijsector is een even noodzakelijke als complexe opgave. Innovatie en onderzoek blijven de komende jaren noodzakelijk om duurzame visserijtechnieken te ontwikkelen die minder schadelijk zijn voor de natuur en rendabel zijn voor vissers.

Het is mogelijk dat pulsvisserij een waardevolle rol zal spelen in de transitie naar een duurzame visserij op de Noordzee. Daarom is het belangrijk dat de komende jaren voor eens en altijd duidelijk wordt wat de daadwerkelijke gevolgen van pulsvissen voor het leven in zee zijn. Innovatieve visserijvormen zoals puls zouden alleen mogen worden toegestaan als door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat ze minder ecologische impact hebben dan bestaande technieken. Het totaalverbod dat het Europees Parlement wil op de pulsvisserij, zorgt ervoor dat deze innovatie niet goed onderzocht kan worden. Er is ook een risico dat een mogelijk verbod een flinke rem zet op de wil tot innoveren bij de visserijsector – juist nu deze innovatie zo hard nodig is voor een gezonde zee en een duurzame visserij.