Europees Parlement stemt vóór visserij hervormingen - Stichting De Noordzee

Het Visserijcomité van het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Door te stemmen voor herstel van visbestanden naar gezonde niveaus, quota-afspraken volgens het wetenschappelijk advies, en het stoppen van teruggooien van vis, hebben de Europarlementariërs laten zien dat ze een duurzamere toekomst willen.
Christien Absil, visserijexpert Stichting De Noordzee: “Tot nu toe hadden alleen de ministers het voor het zeggen bij het visserijbeleid. Het is voor het eerst dat het parlement mag meebeslissen. Deze stemming is revolutionair, omdat het visserijcomité duidelijk heeft laten zien dat dat zij een hervorming van het visserijbeleid wil, waar de ministers liever vasthouden aan een status quo.”
De parlementariërs hebben ervoor gestemd dat visserijquota volgens het wetenschappelijk advies worden vastgesteld en niet middels politieke deals, zoals nu het geval is. Ze zijn ook overeengekomen dat bestanden in 2020 hersteld moeten zijn op niveaus boven Maximaal Duurzame Oogst. Daarnaast is er ingestemd met een geleidelijke introductie van een discard-ban, om het teruggooien van vis te stoppen. Ook heeft het visserijcomité zich uitgesproken voor een meer regionale benadering van het visserijbeheer.
Wanneer de plenaire sessie van het Europarlement haar uiteindelijke standpunt heeft aangenomen begin 2013, zullen de onderhandelingen met de ministerraad beginnen. Die moeten uiteindelijk leiden tot een nieuw GVB, wellicht pas in 2014.