Europese Commissie publiceert samenvatting van GVB herzieningsoverleg - Stichting De Noordzee

Het Gemeenschappelijke Visserij Beleid dat van kracht ging in 2002 zou geëvalueerd moeten worden door de Europese Commissie (EC) en gepresenteerd worden aan het Europese Parlement en de Raad. Deze evaluatie is gestart door de EC door middel van het publiceren van het ‘Green Paper op het GVB’, gevolgd door een overleg en inbreng periode die duurde tot 31 december 2009. Een overzicht van de punten van het ‘Green Paper’ en de standpunten daarop vanuit Stichting de Noordzee kun je hier vinden.
Er zijn in totaal 382 inzendingen binnen gekomen van allerlei verschillende belanghebbenden, zoals de industrie, universiteiten, kantoren van lidstaten, NGOs, lokale en regionale overheden, adviesraden, landen buiten de EU en de algemene bevolking.
Het document trekt geen conclusies, maar biedt een overzicht van alle inzendingen voor dit overleg. Over het algemeen kan wel gezegd worden dat alle belanghebbenden een herziening van het GVB hard nodig vinden. Echter, over de manier waarop deze herziening gestructureerd moet worden en hoe de hoofddoelen van duurzame visserij behaald moeten worden is veel onenigheid.