Europese Commissie onderstreept het belang van strengere vangstbeperkingen - Stichting De Noordzee

Commissaris voor visserij Maria Damanaki presenteerde vandaag de jaarlijkse voorstellen voor visserij mogelijkheden in de EU wateren.
Hierin benadrukt ze het belang van het opvolgen van het wetenschappelijke advies voor vangstbeperkingen om een maximum sustainable yield (MSY) te bereiken. Hierbij zijn de vangsten op een bepaald niveau waarbij de visbestanden zich oneindig kunnen blijven voortplanten en op hetzelfde niveau zullen blijven.
Ook wordt onderstreept ze het belang van voorzorgsbeginsel. Dit betekent dat voor vissoorten waar weinig wetenschappelijke informatie over bekend is, toch de nodige vangstbeperkingen zullen worden ingesteld. “Tot we zeker zijn dat de vangsten op duurzaam niveau zijn gekomen”, aldus Damanaki.
Dit voorzorgsbeginsel zal lidstaten stimuleren om meer en betere wetenschappelijke data te verzamelen over deze visbestanden. Dit geeft de bestanden ondertussen tijd om te herstellen, waardoor vissers op de lange termijn minder hoeven te vissen en meer kunnen verdienen. Check de video.