Europese ministerraad accepteert EU Haaienactieplan - Stichting De Noordzee

Vandaag is het langverwachte Europese Haaien Actieplan aangenomen door de Europese Ministerraad.
Goed nieuws; de Ministerraad heeft de Europese Commissie opgeroepen om de regulering met betrekking tot het ontvinnen van haaien op zee te herzien. Hiermee gaat de Raad verder dan wat in het huidige EU Haaienplan staat over het verbod op ontvinnen en dat is mooi, want het huidige EU verbod is makkelijk te omzeilen. Nu de Raad zich postief heeft uitgesproken over verscherping van deze maatregel, eerst aanlanden en dan pas ontvinnen, komt er hopelijk sneller het einde van deze afschuwelijke vorm van verminking van haaien (afsnijden van de vinnen bij nog levende haaien) weer een stukje dichterbij.
De vele handtekeningen die verzameld zijn door Diergaarde Blijdorp, De Waddenvereniging, Coral Reef Care, het Wereldnatuurfonds en Stichting De Noordzee hebben zeker een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van dit resultaat. Dank daarom aan iedereen die de petitie getekend heeft!
Compliment voor minister Verburg die, zowel in de Tweede kamer als in de Europese Ministerraad, zich positief heeft ingezet om het huidige Europese verbod op ontvinnen te verscherpen en pleit voor betere internationale samenwerking. Niet toevallig zijn dit ook de punten die de samenwerkende natuurbeschermingsorganisaties als prioriteit hadden aangegeven in het door ons opgestelde Nederlandse Haaienactieplan. Dit plan is, samen met de petitie (meer dan 30 000!), enkele weken geleden aangeboden aan de directeur generaal van LNV de heer Hans Hoogeveen.
Stichting De Noordzee neemt de uitdaging graag aan om samen met vissers en het ministerie, natuurbeschermingsorganisaties en de Shark Alliance (een coalitie van Europese NGO’s die zich inzetten voor betere haaienbescherming) te beginnen met de uitvoering van het EU en het NL haaienactieplan. Wij zullen ons inzetten om deze prachtige dieren de bescherming te geven die ze nodig hebben.