Europese ministers kiezen voor zwak compromis - Stichting De Noordzee

Dinsdag was de Europese Visserijraad bijeen in Brussel om te discusieren over de herziening van het europese visserijbeleid (GVB). De 18 uur durende vergadering had helaas een teleurstellende uitkomst. De Europese ministers lieten een kans liggen om een ambitieuze herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid mogelijk te maken. In plaats hiervan kozen ze voor een Deens compromis akkoord, dat dient als basis voor de onderhandelingen met het Europese Parlement. Dit Deense compromis voorstel zwakt reeds eerder gemaakte afspraken af, bijvoorbeeld over de termijn waarop visbestanden duurzaam beheerd moeten zijn. Zo laten ze de kans liggen om een einde te maken aan overbevissing. Het Deense voorstel voorziet niet in het bereiken van duurzaam visbestanden in 2015, maar laat de mogelijkheid open dit uit te stellen tot 2020. De hoop is nu gevestigd op het Europese Parlement dat aslnog kan zorgen voor een ambitieuze herziening van het GVB dat voorziet in gezonde visbestanden en een gezonde zeeën. Lees meer
Monique van de Water